1. siniflar 2012 2013 1. vize

Mahir Umutt'tan sizlere hediyedir. Bu yil biraz bekleyip yayinlama karrai aldik cünkü gecmis yillarda bizim yaptigimiz isleri calarak kendileri yapmis gibi gösterip prim yapmak isteyenler vardi o yüzden biraz bekledik ve o arkadaslara firsat tanidik ama su saate kadar birsey yapamadilar ve bizde sizleri daha fazla merakta birakmamk icin yayinlamanin zamani geldigine inandik ve yayinladik. cevaplar mevcuttur ama bir kac gün sonra simdilik kendiniz arastirin arkadaslar finalleriniz icin iyi olur cevaplari arastirmak.

 

HEMŞİRELİK ESASLARI 1. VİZE 2012-2013
Aşağıdakilerden hangisi tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamındadır?
 A) Tedavi ve bakım

 B) Erken tanı

 C) Hastalık durumunu saptama

 D) Tarama

 E) Hepsi


Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir ortamın oluşmasını etkileyen sosyo- kültürel faktörlerdendir?
 A) Sanayileşme, göçler ve savaşlar

 B) Toplumun güvenli çevre ile ilgili değerleri

 C) Isı, nem, havalandırma ve aydınlatma

 D) Stres, endişe ve kişilik yapısı

 E) Yangınlar, düşme, çarpma ve trafik kazaları


Aşağıdakilerden hangisi fiziksel tespit amaçlarından biri değildir?
 A) Duyusal yoksunluğu azaltmak

 B) Yatağa bağımlı hastalarda uygun postürü korumak

 C) Bilinçsiz hastaların yataktan düşmesini önlemek

 D) Hastaların kendilerine zarar vermesini önlemek

 E) Hastaları sakinleştirmek


“Bağışıklama” enfeksiyon zincirinin hangi halkasına yönelik bir uygulamadır?
 A) Etken

 B) Kişi duyarlılığı

 C) Kaynak

 D) Giriş yolu

 E) Bulaşma yolu


Aşağıdaki ifadede boşluğu en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.
Bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmaların öldürülmesi işlemine ...............................................denir?
 A) Sanitasyon

 B) Dezenfeksiyon

 C) Hijyen

 D) Sterilizasyon

 E) Flambaj


Aşağıdakilerden hangisi bir antiseptik değildir?
 A) Hekzaklorofen

 B) Alkol

 C) Savlon

 D) İyot bileşikleri

 E) Gluteraldehit


Aşağıdaki ifadede boşluğu en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.
Solunum hızı ve derinliği beyin sapında bulunan..........................tarafından kontrol edilir.
 A) Hipofiz

 B) Medulla oblangata

 C) Arka hipotalamus

 D) Ön hipotalamus

 E) Preoptik bölge


Aşağıdaki ifadede boşluğu en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.
Isının vücuttan buharlaşa yoluyla kaybına ............................. denir.
 A) Evaporasyon

 B) Kondüksiyon

 C) Konveksiyon

 D) Radyasyon

 E) Işınım


12 yaş altı çocuklarda diyastolik kan basıncı korotkof seslerinin hangi fazı verir?
 A) 1. Faz

 B) 1. Faz

 C) 3. Faz

 D) 4. Faz

 E) 5. Faz


Kan basıncı aşağıdakilerden hangisi ile ters orantılı olarak değişir?
 A) Kardiyak output

 B) Arter duvarının elastikiyeti

 C) Periferik vasküler direnç

 D) Kan volümü

 E) Hematokrit


Periferik nabız alımında kullanılan, sympsis pubis ve superior iliak spine arasında ortada inguinal ligamentin altında bulunan arter aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Femoral

 B) Brakiyal

 C) Radiyal

 D) Temporal

 E) Posterior tibiyal


Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleştirilmiştir?
 A) 1914 yılında İçişleri ve Sağlık Bakanlığının kurulması

 B) 1920 yılında TBMM’nin açılması

 C) 1923 yılında Cumhuriyetin ilanı

 D) 1961 yılında 224 sayılı yasanın kabulü

 E) 1980 anayasasının kabulü


Aşağıdakilerden hangisi hasta kabul sürecinin sona erdiğini gösterir?
 A) Hasta öyküsünün alınması

 B) Hastanın odasına yerleştirilmesi

 C) Hatanın tedavisinin başlaması

 D) Hastanın evraklarının teslim alınması

 E) Hastanın taburcu edilmesi


Aşağıdakilerden hangisi hastane ortamında sağlığı ve güvenliği etkileyebilecek ergonomik faktörlerdendir?
 A) Stres

 B) Sitotoksik maddeler

 C) İş doyumsuzluğu

 D) Mikroorganizmalar

 E) Islak zemin


Hasta yatağı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
 A) Hastanın yatak takımları haftada bir değiştirilmelidir

 B) İçinde hasta olan yatağın çarşafı rulo yapılarak yerleştirilmelidir

 C) Hasta yatağının yapılması hemşirenin görevleri arasında değildir

 D) Hasta ve ailesi yatak değiştirme işlemine dahil edilmemelidir

 E) Cerrahi yatak hazırlanırken yüksek bir yastık konulmalıdır


Aşağıdaki durumlardan hangisinde hijyenik el yıkama yöntemi uygulanır?
 A) İlaçları vermeden önce ve sonra

 B) Bir hastadan diğerine geçerken

 C) Göreve başlamadan önce ve sonra

 D) Yemeklerden önce ve sonra

 E) Cerrahi girişimlerden önce


Hastane enfeksiyonları ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
 A) Hastanın derisinde, ağız, burun, boğaz ve bağırsak boşluklarında bulunan mikroorganizmalar hastane enfeksiyonlarının nedeni olamazlar
 B) Hastane enfeksiyonları birey taburcu olduktan sonra 10 gün içinde de oluşabilir

 C) Birey hastaneye yattıktan 2 – 3 saat sonra ortaya çıkabilir

 D) Birey hastaneye başvurduğunda kuluçka döneminde olan enfeksiyonlardır

 E) Ellerde bulunan kalıcı mikroorganizmalar hastane enfeksiyonlarının en önemli nedenidir

Aşağıdakilerden hangisi cerrahi asepsi ilkelerinden biridir?
 A) Steril bir cisim sadece steril olan bir cisme temas etmelidir

 B) Eller sık sık yıkanmalıdır

 C) Bakım işlemleri az kirli alandan çok kirli alana doğru olmalıdır

 D) Bireysel temizliğe özen gösterilmelidir

 E) Kirli cisimler üniformalara dokundurulmadan taşınmalıdır


Aşağıdakilerden hangisi basınç yarası riskini değerlendirmek için kullanılan ölçeklerden biri değildir?
 A) Knoll

 B) Braden

 C) Analog

 D) Norton

 E) Waterlow


Aşağıdaki ifadede boşluğu en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.
......................... solunum derinliğini ve hızını azaltır.
 A) Yüksek ateş

 B) Akut ağrı

 C) Anksiyete

 D) Sigara içme

 E) Diyabet koması


Aşağıdaki ifadede boşluğu en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.
Nabız hızının artmasına ............................. denir.
 A) Taşikardi

 B) Bradikardi

 C) Aritmi

 D) Hiperpne

 E) Apne


Aşağıdakilerden hangisi “vücut sıcaklığında dengesizlik riski” hemşirelik tanısının etiyolojisi değildir?
 A) Yenidoğan dönemi

 B) Soğuk ya da ıslak maddelere temas

 C) Yaşlılık Dönemi

 D) Hava koşullarına uygun giyinme

 E) Hipotalamus tümörü


Aşağıdaki ifadede boşluğu en uygun biçimde tamamlayan seçeneği bulunuz.
.................... vücut sıcaklığının yükselmesini sağlayan mekanizmalardan biridir.
 A) Titreme

 B) Terleme

 C) Vazodilatasyon

 D) Solunumda artış

 E) Isı üretiminin azalması


Aşağıdakilerden hangisi kan basıncı ölçümünde gerçek değerden daha düşük ölçüm sonucu elde edilmesine neden olan hatalardandır?
 A) Steteskop alıcısının manşetin altına sıkışması

 B) Manometrenin göz düzleminden yukarıda olması

 C) Manşonun havasının çok yavaş boşaltılması

 D) Manşetin eninin hastaya göre çok dar olması

 E) Manşetin çok gevşek sarılması


Kardiyak outputu 3500 ml ve strok volümü 70 ml olan bir yetişkinin nabız özelliği için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 A) Aritmi

 B) Filiform

 C) Bradikardi

 D) Taşikardi

 E) Nabız defisiti


HEMŞİRELİKTE EĞİTİM 1. VİZE 2012-2013
Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin eğitici rolünü önemli kılmaktadır?
 A) Toplumun sağlıklı yaşamasını sağlamakla yükümlüdür

 B) Teknolojik gelişmeleri bilmek ve öğretmekle yükümlüdür

 C) Meslektaşlarına hizmet içi eğitim vermekle yükümlüdür

 D) Sağlıklı-hasta kişilere danışmanlık vermekle yükümlüdür

 E) Hepsi


Aşağıdakilerden hangisi yetişkin eğitimi yapacak kişinin dikkat etmesi gereken noktalardan biri değildir?
 A) Yetişkinin yaşamı ile ilgisi olmayan örnekler vermek

 B) Yetişkinin isteklerinin farkında olmak

 C) Yetişkinin deneyimlerine önem vermek

 D) Yetişkinin öğrenmeye hazır olmasını sağlamak

 E) Gerçek yaşamdan kopuk olmayan örnekler vermek


Aşağıdaki ifadelerden hangisi formal eğitimi tanımlamaktadır?
 A) İşe yeni giren bireylere işe uyum sağlamaları için verilen eğitim

 B) Belli hedefler ve programlar çerçevesinde okullarda yapılan eğitim

 C) İşte halen çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitim

 D) Belli hedefleri ve programları olmadan gelişigüzel yapılan eğitim

 E) İş değişikliği yapan bireylere işe uyum sağlamaları için verilen eğitim


Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin etkin bir eğitimci olmasında gerekli değildir?
 A) Sağlık hizmetlerindeki reformlar

 B) Hemşireleri popüler hale getirmek

 C) Toplumun sağlıklı yaşam isteğinin artması

 D) Hemşireliğin meslekleşme sürecindeki gelişmeler

 E) Sağlık eğitiminin hasta hakları arasında yer alması


Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel özelliğidir?
 A) Öğrenme sonucunda davranış değişikliği olur

 B) Öğrenme kalıcı izlidir

 C) Öğrenme yaşantı ürünüdür

 D) Öğrenmede davranış değişikliği süreklidir

 E) Hepsi


Aşağıdakilerden hangisi psikomotor alana ait bir öğrenmedir?
 A) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi

 B) Meme ampütasyonu sonrası hastanın protez kullanmayı kabul etmesi

 C) Hastanın kendisi için yazılmış olan bir ilacın yan etkilerini bilmesi

 D) Çocuk istemeyen bir kadının kontraseptif yöntemleri açıklayabilmesi

 E) Meme ampütasyonu sonrası hastanın protezle toplum içine çıkabilmesi


Aşağıdakilerden hangisi insanı bir makine, hastalığı makinenin bir bölümündeki bozukluk olarak ele almıştır?
 A) Dekart

 B) Cohen

 C) Gardner

 D) Neuman

 E) Piaget


İnsanın dünya ile etkileşimi sonunda hangi alanlarda öğrenme olmaktadır?
 A) Psikomotor alan

 B) Zihinsel alan

 C) Duyuşsal alan

 D) Bilişsel alan

 E) Hepsi


Duyu organları, zihin ve kasların birlikte çalışması sonucu ortaya çıkan ve bir işi yapabilmek için gereken beceriler üzerinde odaklanan öğrenmedir.
Yukarıdaki ifade aşağıdaki öğrenmelerden hangisini açıklamaktadır?
 A) Affektif öğrenme

 B) Duyuşsal öğrenme

 C) Psikomotor öğrenme

 D) Bilişsel öğrenme

 E) Zihinsel öğrenme


Hemşirenin insülini gereken dozda tek başına hazırlayarak uygulaması, aşağıdaki psikomotor öğrenme basamaklarından hangisidir?
 A) Duruma uydurma

 B) Kılavuzla yapma

 C) Hazırlanma

 D) Beceriye dönüştürme

 E) Karmaşık işlevler


Aşağıdakilerden hangisi zekaya ilişkin yeni anlayışı ifade eder?
 A) Zeka gerçek hayattan soyutlanarak belli zeka testleri ile ölçülür

 B) Kalıtımla gelen zeka kapasitesi geliştirilebilir ve değiştirilebilir

 C) Zeka niceliksel olarak ölçülebilir ve tek bir sayıya indirgenebilir

 D) Zeka doğuştan kazanılır, sabittir asla değiştirilemez ve geliştirilemez

 E) Zeka, kişileri belli seviyelere göre sınıflandırmak için kullanılır


Aşağıdakilerden hangisi bir davranışı başlatan, açığa çıkartan ve yönlendiren enerjidir?
 A) Güdü

 B) Açlık

 C) İhtiyaç

 D) Dürtü

 E) Denge


Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılan araç ve gereçlerin taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
 A) Ekonomik olmalı

 B) Son model olmalı

 C) Güvenli olmalı

 D) Kullanışlı olmalı

 E) Amaca uygun olmalı


Müzik aleti çalmak isteyen, bu konuya özel ilgisi ve yeteneği olan Görkem’in ailesi ona karşı çıkarak onun bilgisayar mühendisi olmasını istemiş ve bu konuda eğitim almasını sağlamıştır.
Görkem’in ailesi bu davranışlarıyla onun hangi zeka alanında gelişmesini engellemiştir?
 A) Ritmik zeka alanı

 B) Kişisel zeka alanı

 C) Sosyal zeka alanı

 D) Sözel zeka alanı

 E) Kinestetik zeka alanı


Aşağıdakilerden hangisi zeka alanlarının gelişimini etkileyen faktörlerden biridir?
 A) Ailesel faktörler

 B) Coğrafi faktörler

 C) Ekonomik faktörler

 D) Kültürel faktörler

 E) Hepsi


Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kuramların öğretim ilkelerinden biri değildir?
 A) Zihinsel faaliyetler önemlidir

 B) Öğrenmede pekiştirme önemlidir

 C) Beceri kazanmada tekrar önemlidir

 D) Yaparak öğrenme esastır

 E) Öğrenmede güdüleme önemlidir


“Öğrenme; insanın beyninde ve sinir sisteminde oluşan, doğrudan gözlenemeyen içsel bir süreçtir” fikrini aşağıdaki kuramlardan hangisi savunmaktadır?
 A) Davranışçı Öğrenme Kuramı

 B) Bilişsel Öğrenme Kuramı

 C) Edimsel Koşullama Kuramı

 D) Sosyal Öğrenme Kuramı

 E) Klasik Koşullama Kuramı


Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullama kuramının özelliklerinden biridir?
 A) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranışlar kalıcıdır

 B) Pekiştirilen ve ödüllendirilen davranış daha iyi öğrenilir

 C) Organizmayı olumsuz sonuca götüren davranışlar söner

 D) Öğrenme uyaran ve tepki arasındaki ilişkiden ibarettir

 E) Klasik koşullama kuramında öğrenmeyi isteklendirme esastır


Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme kuramının ilkelerinden biri değildir?
 A) Öğrenme çevredekileri taklit ederek olmaktadır

 B) Öğrenme çevredekileri model alarak olmaktadır

 C) Öğrenme çevredekileri gözleyerek olmaktadır

 D) Öğrenme sosyal ortamda planlı eğitimle olmaktadır

 E) Öğrenme sonucu olumlu davranışlar olmaktadır


Aşağıdaki yaş gruplarından hangisinde öğrenme hızı en yavaştır?
 A) 30-35 yaş arası

 B) 25-30 yaş arası

 C) 35-45 yaş arası

 D) 20-25 yaş arası

 E) 46 yaşından sonrası


Bir kreşte öğrencilerin düzenli diş fırçalama alışkanlıkları ödüllendirilirse sağlıkla ilgili davranışları değiştirebilen faktörlerden hangisi kullanılmış olur?
 A) Olanak sağlayıcı faktörler

 B) Hazırlayıcı faktörler

 C) Zorlayıcı faktörler

 D) Güçlendirici faktörler

 E) Tetikleyici faktörler


Araç-gereçlerin eğitim sürecinde kullanılmasında temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Sınıf içindeki işbirliğini geliştirmek

 B) Öğrenmenin kalıcılığını sağlamak

 C) Eğitimleri eğlenceli hale getirmek

 D) Grubun katılımını sağlamak

 E) Konuşmayı ve tartışmayı azaltmak


Eğitim yapan kişi aşağıdaki yöntemlerden hangisini uzun süre kullanırsa, grubun eğitim sürecine etkin olarak katılımını sağlayamaz?
 A) Gösterim yöntemi

 B) Anlatım yöntemi

 C) Tartışma yöntemi

 D) Yaptırma yöntemi

 E) Rol-yapma yöntemi


Aşağıdakilerden hangisi uygun öğrenme ortamı oluşturmada anahtar noktadır?
 A) Bireyin değerlerine saygılı olunması

 B) Sandalye sayısının yeterli olması

 C) Eğitmenin şık ve temiz giyinmesi

 D) Sınıf ortamının ışık-nemsiz olması

 E) Sınıf ortamının havadar olması


Aşağıdakilerden hangisi zekanın tek bir faktörle açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenekleri içerdiğini ileri sürmektedir?
 A) Dekart

 B) Gardner

 C) Cohen

 D) Neuman

 E) Piaget

HEMŞİRELİK FEL. VE TEMEL KAV. 1. VİZE 2012-2013
Aşağıdakilerden hangisi dekon ve dekoneslerin ilkelerinden biri değildir?
 A) Susuzlara su vermek

 B) Mahpusları ziyaret etmek

 C) Açları doyurmak

 D) Fakirlere gelir sağlamak

 E) Hastalara bakmak


Hemşireliğin geliştiği ve bağımsız olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 14. Yüzyıl

 B) 16. Yüzyıl

 C) 12. Yüzyıl

 D) 18. Yüzyıl

 E) 20. Yüzyıl


Aşağıdakilerden hangisi Nightingale’in tanınmasını ve saygınlığının artmasını sağlayan en önemli olay olarak kabul edilir?
 A) “Hemşirelik Üzerine Notlar” isimli eseri

 B) Nightingale’in geniş ve güçlü bir çevresinin olması

 C) Kırım savaşı

 D) Bir İngiliz vatandaşı oluşu

 E) Nightingale Hemşirelik Okulu


Aşağıdakilerden hangisi meslek olma kriterlerinden biri değildir?
 A) Mesleki ahlak yasası

 B) Mesleki otonomi

 C) Mesleğe bağlılık

 D) Mesleğe hazırlık

 E) Mesleki ustalık


Aşağıdakilerden hangisi günümüzde hemşireliğin meslekleşmesinde bir bileşen olarak kabul edilemez?
 A) 1954 Hemşirelik Yasası

 B) 2007 Hemşirelik Yasası

 C) Hemşirelik araştırmaları

 D) Uluslararası hemşirelik etik kodları

 E) Hemşirelik eğitiminin liseye dayalı 4 yıllık üniversite düzeyine çıkarılması


Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin en temel rollerinden biri değildir?
 A) Uygulayıcı rolü

 B) Koordinatörlük rolü

 C) Eğitimci rolü

 D) Yönetici rolü

 E) Araştırıcı rolü


Aşağıdakilerden hangisi “rol” kavramını tanımlamaktadır?
 A) Bir kişiye sosyal bir pozisyon veren davranıştır

 B) Kişinin en iyi olma inancıdır

 C) Kişinin birey olarak önemli olduğu inancıdır

 D) Bir başkasının sorumluluğunu alabilmektir

 E) Kişinin bağımsız olarak karar verebilmesidir


“Değer” kavramı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
 A) Değerler kültürler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemede rol oynar

 B) Değerler bireyin davranışlarına rehberlik eder

 C) Değerler çocuklukta alınan disiplinden etkilenir

 D) Bireyin sağlık ve hastalık davranışları değerlerinden etkilenir

 E) Değerler inançlardan daha zayıf motivasyonel bileşenlerdir


Aşağıdakilerden hangisi belli bir toplumun, belli bir döneminde bireyler ve gruplar tarafından izlenen davranış kurallarını açıklayan terimdir?
 A) Etik

 B) Değer

 C) Ahlak

 D) Normatif etik

 E) Deskriptif etik


Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin birey, aile ve topluma karşı sorumlulukları arasında yer almaz?
 A) Sosyolojik yapıya uygun tutum ve davranış geliştirme

 B) İyi bir vatandaş olma

 C) Toplumsal olayları izleme ve duyarlı olma

 D) Sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapma

 E) Bilimsel araştırmalara katılma


Aşağıdakilerden hangisi “Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma” öğretisinin sahibidir?
 A) Aristoteles

 B) Sokrat

 C) Kant

 D) Kohlberg

 E) Gilligan


Aşağıdakilerden hangisi insana seçimlerini/tercihlerini ve yaşam planlarına uygun hareket biçimini kararlaştırma özgürlüğünü tanıyan etik ilkedir?
 A) Otonomi

 B) Yarar sağlama

 C) İnsan onuruna saygı

 D) Adalet

 E) Doğruluk


“Bireye ait bilgilerin saklanması, gerçeği söyleme, yalan söylememe’’ hangi etik ilkeyi içerir?
 A) Yarar sağlama

 B) Eşitlik

 C) Yarar vermeme

 D) Doğruluk

 E) İnsan onuruna saygı


Hemşire unvanının lisans düzeyinde eğitim almış bireylere verilmesi hangi tarihte ve hangi kanunla kabul edilmiştir?
 A) 1972, 6283 sayılı kanun

 B) 2007, 5684 sayılı kanun

 C) 1968, 5684 sayılı kanun

 D) 1954, 5684 sayılı kanın

 E) 2007, 6283 sayılı kanun


Ülkemizde ve Avrupa’da üniversite düzeyinde açılan ilk hemşirelik okulu aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

 B) Kızılay Hemşire Okulu

 C) Ege Üniversitesi Hemşirelik Okulu

 D) Florence Nightingale Hemşirelik Okulu

 E) Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu


“İnsanı gereksinimleri olduğunda ortaya çıkan gerginliği azaltmak için kendi kendine çaba gösteren bir organizma” olarak tanımlayan hemşire kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Martha Rogers

 B) Ida Jean Orlando

 C) Virginia Henderson

 D) Florence Nightingale

 E) Hildegard E.Peplau


Aşağıdakilerden hangisi insanın fiziksel özelliklerinden biri değildir?
 A) Boy

 B) Ağırlık

 C) Cinsiyet

 D) Yaş

 E) Kişilik


Aşağıdaki terimlerden hangisi vücudun sadece boy, kilo ve hacim olarak artmasını tanımlar?
 A) Olgunlaşma

 B) Yetişme

 C) Gelişme

 D) Büyüme

 E) Uzama


Aşağıdakilerden hangisi kendilik kavramının alt bileşenlerinden biri değildir?
 A) Genetik

 B) Rol

 C) Öz saygı

 D) Beden imajı

 E) Kimlik


Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre 6-12 yaş grubu hangi gelişim dönemini tanımlar?
 A) Girişkenliğe karşı suçluluk duygusu

 B) Dostluk kazanmaya karşı yalnız kalma

 C) Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik

 D) Temel güvene karşı güvensizlik

 E) Başarıya karşı aşağılık duygusu


Aşağıdaki ifadelerden hangisi Rogers’ın çevre kavramına ilişkin görüşünü açıklar?
 A) Çevre, organizma dışında var olan koşullar ve daha çok gelenek, görenek ve inançlarla şekillendirilmiş kültürel ortamdır
 B) Çevre ile birey bütündür ve sürekli, karşılıklı, kendiliğinden etkileşim ve gelişim içindedir
 C) Çevre, organizmanın yaşamını ve gelişimini etkileyen dış şartlar ve etkenlerin bütünüdür
 D) Çevre, bireylerin ya da grupların gelişimini ve davranışlarını etkileyen tüm koşullardır

 E) Çevre, psikolojik ve sosyal çevreden çok fiziksel çevre bileşenleri üzerine kuruludur


Aşağıdaki kuramcılardan hangisi hemşireliğin amacını “Sağlıklı/hasta bireyin kendi bireysel bakımını yapar hale gelinceye kadar sağlıklı/hasta bireye yardımcı olmak ve onun kendi bireysel bakımını üstlenmesini sağlamaktır” şeklinde tanımlamıştır?
 A) Florence Nightingale

 B) Dorothea Orem

 C) Faye Abdellah

 D) Virginia Henderson

 E) Ida Jean Orlando


Aşağıdakilerden hangisi fiziksel çevre bileşenlerinden biridir?
 A) Zeka

 B) Işık

 C) Cinsiyet

 D) Yaş

 E) Motivasyon


Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisini fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak nasıl hissettiğini ifade eden sağlık durumudur?
 A) Objektif sağlık

 B) Subjektif sağlık

 C) Pozitif sağlık

 D) Nötral sağlık

 E) Negatif sağlık


Aşağıdakilerden hangisi değerlerin gelişiminde en az etkili olan bileşenlerden biridir?
 A) Eğitim öğretim sistemi

 B) Sosyal ilişkiler

 C) Kültürel ve dini etkiler

 D) Aile tutumları

 E) Devlet politikaları


BİYOİSTATİSTİK 1. VİZE 2012-2013

Aşağıdakilerden hangisi en gelişmiş ölçektir (skala)? 

A) Oran 

B) Derecelendirme 

C) Adlandırma 

D) Tanımlama 

E) Aralık


“Yağlı yiyeceklerin tüketimi kan kolesterol değerini yükseltir” olayında bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Yiyecek hacmi

 B) Yiyecek yağı

 C) Kan kolesterol değeri

 D) Kan hacmi

 E) Yiyecek tüketimi


Bir çalışmada ölçülen 20,45 sayısının tam sayı olarak yuvarlaklaştırılmış değeri aşağıdakilerden hangisidir?
 A) 20

 B) 20,2

 C) 21

 D) 21,1

 E) 21,5


Bir bölge hastanesinde Ocak ayında 80, Şubat ayında 8 mevsimsel grip hastalığı nedeniyle ölüm vakası tespit edilmiştir. Ölüm vakalarındaki % azalış oranı aşağıdakilerden hangisidir?
 A) % 10

 B) % 7,5

 C) % 25

 D) % 90

 E) % 75


İstatistik aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili verileri incelemez?
 A) Doğum ve ölüm kayıtları ile ilgili verileri

 B) Sağlık ve eğitim ile ilgili verileri

 C) Sabit nitelikli verileri

 D) Üretim ve tüketim ile ilgili verileri

 E) Hepsi


Popülasyondan şansa bağlı olarak çekilen ve popülasyonu temsil eden alt gruba ne denir?
 A) Ölçek

 B) Örnek

 C) Ölçmek

 D) Ölçü

 E) Veri


En fazla tekrarlanan verinin değeri hangi istatistik ölçüsüdür?
 A) Medyan

 B) Mod

 C) Varyans

 D) Ortalama

 E) Hiçbiri


Aynı veri seti için hesaplanan aritmetik, harmonik ve geometrik ortalamalar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?
 A) AO> GO< HO

 B) AO< GO< HO

 C) AO> GO= HO

 D) AO= GO= HO

 E) AO> GO> HO


Normal popülasyonda ortalamaya (µ), iki standart sapma eklenip çıkarılınca (µ±2σ) elde edilen verilerin % kaçını içine kalmaktadır?
 A) % 75

 B) % 68

 C) % 95

 D) % 65

 E) %99


Ortalamaları veya birimleri farklı veri gruplarının değişkenliklerini karşılaştırmak için hangi dağılış ölçüsü kullanılır?
 A) Ortalama sapma

 B) Varyans

 C) Değişim (varyasyon) katsayısı

 D) Standart sapma

 E) Değişim genişliği


Bölünmüş daire grafiğinde 45 derecelik açı bütünün % kaçını temsil eder?
 A) % 50

 B) % 45

 C) % 12,5

 D) % 25

 E) % 90


Üç çocuklu ailelerde çocukların cinsiyetlerinin Erkek ve Kız olarak dağılımı hangi popülasyon dağılışına uygunluk gösterir?
 A) Poisson dağılım

 B) Standart dağılım

 C) Binom dağılım

 D) Normal dağılım

 E) Multinom dağılım


Sağlık alanı ile ilgili istatistiksel çalışmalar istatistiğin hangi dalı ile incelenir?
 A) Kliometri

 B) Ekonometri

 C) Bibliyometri

 D) Sosyometri

 E) Biyometri


Belirli bir zamanda, uzaklıkta, alanda veya hacimde nadir olarak ortaya çıkan olaylar hangi popülasyon dağılışı ile incelenir?
 A) Normal dağılış

 B) Binom dağılış

 C) Negatif binom dağılış

 D) Üslü dağılış

 E) Poisson dağılışı


Örnekten elde edilen veriler kullanılarak hesaplanan belirleyici değer aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Oran

 B) Değişken

 C) İstatistik

 D) Parametre

 E) Hız


Aşağıda verilen Y değişkeninin varyansı (s2) nedir?
Yİ = (11, 13, 10, 15, 14, 12, 13, 16)
 A) 2

 B) 3,5

 C) 4

 D) 5

 E) 5,5


Aşağıda verilen Y değişkeninin değişim aralığı nedir?
Yİ = (11, 13, 10, 15, 14, 12, 13, 16)
 A) 5

 B) 6

 C) 7

 D) 9

 E) 13


Aşağıda verilen Y değişkeninin ortalaması nedir?
Yİ = (11, 13, 10, 15, 14, 12, 13, 16)
 A) 10

 B) 11,5

 C) 14

 D) 13,5

 E) 13


Verilerin değişkenliği, özelliğin ölçüm birimi ile ifade edilen istatistik ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Varyans

 B) Medyan

 C) Mod

 D) Ortalama

 E) Standart sapma


Dağılış sola uzun kuyruklu ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A) X< Mod< Medyan

 B) X < Medyan< Mod

 C) X > Medyan< Mod

 D) X =Medyan= Mod

 E) X > Mod< Medyan


Desil 5 (D5) aşağıdaki ölçülerden hangisine eşittir?
 A) Kartil 1 (Çeyrek 1)

 B) Desil 2 (Onluk 2)

 C) Percentil 25 (Yüzdelik 25)

 D) Medyan (Ortanca)

 E) Mod


Aşağıdakilerden hangisi istatistikte yer (konum) ölçüsü değildir?
 A) Ortalama

 B) Ortanca

 C) Medyan

 D) Mod

 E) Varyans


Aşağıdakilerden hangisi istatistiğin tanımlarından biri değildir?
 A) Örnek verilerden hesaplanan ölçülerdir

 B) Bilimsel çalışmalardaki harcamalardır

 C) Bilimsel çalışmaların metodudur

 D) Ekonomi, sağlık vb. konulardaki veri yığınlarıdır

 E) Eğitim, trafik vb. alanlardaki verilerin özetlenmesidir


Popülasyon varyansının sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
 A) S2

 B) S

 C)  σ 2

 D) µ

 E) r


Her bir verinin kendine ait bir katsayısı (ağırlığı) varsa, bu verilerle hesaplanan ortalama aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Aritmetik ortalama

 B) Tartılı ortalama

 C) Geometrik ortalama

 D) Harmonik ortalama

 E) Kareli ortalama

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 1. VİZE 2012-2013
Aşağıdakilerden hangisi internet kavramının en iyi ifadesidir?
 A) Sosyal iletişim ortamıdır

 B) Video ve ses gibi dosyaların paylaşım platformudur

 C) Dosya paylaşım platformudur

 D) Uluslararası bir haberleşme ağıdır

 E) Bölgesel bir haberleşme yapısıdır


Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarına ait bir web sayfası adresine örnektir?
 A) www.atauni.org.tr

 B) www.atauni.edu.tr

 C) www.atauni.mil.tr

 D) www.atauni.net.tr

 E) www.atauni.com.tr


Windows Vista işletim sisteminde bir dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz nitelik gibi bilgileri öğrenebilmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
 A) Sağ tuş – Araştır

 B) Sağ tuş – Gönder

 C) Sağ tuş – Aç

 D) Sağ tuş – Özellikler

 E) Sağ tuş – Yeni


Aşağıdakilerden hangisi Windows Vista işletim sisteminde masa üstü simgelerini sıralama seçenekleri arasında yer almaz?
 A) Tür

 B) Boyut

 C) Değiştirilme tarihi

 D) Ad

 E) Klasör


Windows Vista işletim sisteminde bilgisayarın görüntü ayarlarını değiştirmek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?
 A) Ayarlar – Denetim masası – Görüntü

 B) Denetim masası – Başlat – Ayarlar

 C) Bilgisayarım – Denetim masası – Görüntü

 D) Masa üstü – Ayarlar – Denetim masası

 E) Ayarlar – Yönetimsel ayarlar – Görüntü


Windows Vista işletim sisteminde işlemlere yönelik açıklama, yönlendirme ve önerileri içeren başlat menüsü seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Ağ bağlantılarım

 B) Yardım ve destek

 C) Belgeler

 D) Denetim masası

 E) Varsayılan programlar


Windows Vista işletim sisteminde farenin sağ tuşunu kullanılarak yeni bir klasör oluşturmak için izlenecek yol aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Yeni – Dosya

 B) Yeni – Klasör

 C) Yeni – Düzen

 D) Aç – Klasör

 E) Görünüm – Yeni – Klasör


Bir dosya, klasör veya simgenin adını değiştirmek için, aşağıdaki klavye kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?
 A) F3

 B) F2

 C) F4

 D) F1

 E) F5


Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun işlevlerinden biri değildir?
 A) Masa üstüne arka plan resmi eklemeyi sağlar

 B) Kullanımda olan programlar arasında geçiş yapmayı sağlar

 C) Açık pencereleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer

 D) Kullanımda olan programların ve açık olan klasörlerin isimlerini görüntüler

 E) Açık pencerelerde işlem yapmamızı sağlar


“Bilgisayarda yüklü olan bütün uygulamalara erişim sağlayan menüdür.” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır?
 A) Belgeler Menüsü

 B) Dosya Menüsü

 C) Görünüm Menüsü

 D) Başlat Menüsü

 E) Araçlar Menüsü


Başlat Menüsündeki Oturumu Kapat komutunun temel görevi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 A) Otomatik olarak yeni bir oturum başlatır

 B) Aktif kullanıcı hesabı ile birlikte bilgisayarı da kapatır

 C) Tüm programları kapatır ancak bilgisayar ve kullanıcı hesabı açık kalır

 D) Aktif kullanıcı hesabını ve tüm programları kapatır ancak bilgisayar açık kalır

 E) İnternet bağlantısını keser


Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office yazılımlarından biridir?
 A) Quark

 B) Wordpress

 C) Explorer

 D) Publisher

 E) Paint


Windows Movie Maker programının temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) DVD ve CD’lerdeki medya dosyalarını oynatmak

 B) Video, müzik ve resim dosyalarını izlemek

 C) İnternetten MP3 vb. türdeki ses dosyaları indirmek

 D) Video dosyası düzenlemek veya oluşturmak

 E) Casus yazılımlara karşı bilgisayarı korumak


Bilgisayarın bazı programları belirli bir tarih ve saatte otomatik olarak çalıştırmasını sağlamak ve bunları yönetmek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi kullanılır?
 A) Bölge ve dil seçenekleri

 B) Tarih ve saat

 C) Sistem yönetimi

 D) Görev zamanlayıcı

 E) Veri tabanı yönetimi


Windows Vista işletim sisteminin casus yazılımları taramak için kullandığı program aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Avast

 B) Defender

 C) Avira

 D) Nero

 E) Babylon


ATAUZEM’in web sayfasına erişmek için Internet Explorer programında “www.atauzem.atauni.edu.tr” ifadesinin yazıldığı araç aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Adres çubuğu

 B) Tarayıcı çubuğu

 C) Başlık çubuğu

 D) Link çubuğu

 E) Durum çubuğu


İnternet Explorer tarayıcısında bir pencerede birden fazla web sayfası görüntülemek için kullanılan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Sekmeler

 B) Yapraklar

 C) Sayfalar

 D) Pencereler

 E) Araçlar


Microsoft Word programının yer aldığı sınıflandırma kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Tablo – Grafik

 B) Kelime İşlem

 C) Hesap Tablosu

 D) İşletim Sistemi

 E) Veri Tabanı


Microsoft Word programında bir metin içerisinde geçen “merhaba” kelimelerinin tümünü “nasılsın” olarak değiştirmek için hangi yol izlenir?
 A) Düzenleme – Seç

 B) Düzenleme – Değiştir

 C) Stiller – Değiştir

 D) Yazı Tipi – Değiştir

 E) Düzenleme – Bul


Microsoft Word programında satırlar ve kelimeler arasında ok tuşları kullanarak gezinirken aynı zamanda seçim yapmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
 A) Alt

 B) Del

 C) Ctrl

 D) Shift

 E) Tab


Önceden kaydedilmiş bir Microsoft Word belgesini tekrar görüntülemek için aşağıdaki Ofis Düğmesi komutlarından hangisi kullanılır?
 A) Aç

 B) Yeni

 C) Kaydet

 D) Yazdır

 E) Farklı kaydet


Microsoft Word programında bir metin içerisinde “uzem” ile biten tüm kelimeleri bulmak için arama kısmına aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
 A) uzem*

 B) *uzem

 C) uzem?

 D) ?uzem?

 E) *uzem?


Microsoft Word’de bir sayfa için yönlendirme (dikey veya yatay) ayarı aşağıdaki sekmelerin hangisinde yer alır?
 A) Ekle

 B) Sayfa Düzeni

 C) Giriş

 D) Başvurular

 E) Postalar


Microsoft Word programında yer alan ve aşağıdaki resimde aktif olarak görünen düğmenin işlevi nedir?
 

 A) Sağa hizala

 B) Her iki yana yasla

 C) Sola hizala

 D) Sayfa sütunları

 E) Paragraf özellikleri


Microsoft Word programında yer alan ve aşağıdaki resimde aktif olarak görünen düğmenin işlevi nedir?
 

 A) Küçült

 B) Kes

 C) Kopyala

 D) Kalın

 E) İtalik