3. sinif 2011-2012 - 2. vize

HEMŞİRELİK ESASLARI VİZE II 2011-2012

Aşağıdaki izolasyon türlerinden hangisi vücut direnci düşük bireylere uygulanır?

A) Solunum izolasyonu
**B) Ters izolasyon
C) Enterik izolasyon
D) Katı izolasyon
E) Temas izolasyonu

“Patojen mikroorganizmaların bir bireyden başka bir bireye ya da bir yerden başka bir yere geçmesini engellemek” ifadesi aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

**A) Tıbbi asepsi
B) Cerrahi asepsi
C) Dezenfeksiyon
D) Sterilizasyon
E) Sanitasyon

Aşağıdakilerden hangisi cerrahi yara enfeksiyonlarının risk faktörleri arasında değildir?

**A) İşlem öncesi bölgenin traşlanmaması
B) Başka bir bölgede enfeksiyon varlığı
C) Operatörün deneyimi
D) Aynı bölgeye daha önce girişim uygulanması
E) Obezite

Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin organizma üzerine etkilerinden değildir?

A) Böbreklerden kalsiyum salınımı artar
B) Besin gereksinimi azalır
**C) Ortostatik hipotansiyon riski azalır
D) Kalbin iş yükü artar
E) Konstipasyon riski artar

Aşağıda “genital hijyen” ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Mensturasyon döneminde parfümlü pedler tercih edilmelidir
B) Cinsel ilişki sonrası vajinal duş yapılmalıdır
**C) Tuvalet sonrası temizlikte eller genital bölgeye doğrudan temas etmemelidir
D) Tuvalet sonrası temizlik anüsten mons pubise doğru olmalıdır
E) Hepsi

Kasların kısalma olmaksızın kasılmasıyla gerçekleştirilen, statik ya da sertleşme egzersizleri olarak da adlandırılan egzersiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) ROM
B) İzokinetik
C) İzotonik
**D) İzometrik
E) Aerobik

Arteriyel kan basıncı ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
- Sağlıklı bireylerde üst ekstremiteden alınan kan basıncı değeri alt ekstremiteden alınan değerden düşüktür
- Hastada aritmi olması gerçek değerden düşük bir değer elde edilmesine neden olur
- Manşon havasının çok yavaş boşaltılması gerçek değerden yüksek bir değer elde edilmesine neden olur
- Steteskop alıcısının manşetin altına sıkıştırılması gerçek değerden düşük bir değer elde edilmesine neden olur
- Sistolik kan basıncının 140 mmHg, diyastolik kan basıncının 90 mmHg’nın üzerinde olmasına izole sistolik hipertansiyon denir

A) 4
**B) 3
C) 2
D) 1
E) 5

Aşağıdaki hemşirelik tanılarının hangisinin konulmasında kan basıncının değerlendirilmesi gereklidir?

A) Travma yüksek riski
B) Sıvı volum azlığı
C) Kardiak outputta azalma
D) Aktivite intoleransı
**E) Hepsi

Temassız alın termometreleri ile ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bu ölçüm yöntemi temas yoluyla bulaşmayı önler
B) Bu ölçüm yöntemi ile ilgili yapılmış araştırmalar sınırlı sayıdadır
C) Bu termometreler temporal arter üzerinden deriye yayılan ısıyı ölçerler
D) Ortam sıcaklığı ölçüm sonucunu etkileyebilir
**E) Hepsi

Aşağıdakilerden hangileri kollobratif (ortak) problemdir?
I. Sıcak çarpması
II. Malign hipertermi
III. Beyin travmasına bağlı hipotermi
IV. Yaşa bağlı etkisiz termoregülasyon

A) I - II - IV
**B) I - II - III
C) III - IV
D) II - III
E) I - III – IV

Filiform nabız için hangi özellik yanlış verilmiştir?

A) Şok durumunda görülür
**B) Dolgundur
C) İpliksi nabız olarak da isimlendirilir
D) Nabız sayısı dakikada 130’un üzerindedir
E) Aşırı sıvı kaybında görülür

Aşağıdaki ifadelerden hangisi nabzı tanımlar?

**A) Kalpten pompalanan kanın arter duvarına yaptığı basıncın periferden hissedilmesidir
B) Kalpten pompalanan kanın arter duvarında yaptığı basınç miktarıdır
C) Kalbin bir sistol sırasında aortaya pompaladığı kan miktarıdır
D) Kalbin dakikada pompaladığı kan miktarıdır
E) Vasküler direncin ölçülmesidir

Aşağıdaki arterlerin hangisi ayağın kan dolaşımını değerlendirmede kullanılır?

A) Brakial arter
**B) Posterior tibiyal arter
C) Popliteal arter
D) Femoral arter
E) Radyal arter

Solunum hızı ve derinliğinin önce artması, ardından düşmesi ve apnenin ortaya çıkması hangi solunum tipinde görülür?

A) Dispne
B) Kusmaul solunum
C) Biot solunum
**D) Cheyne-stokes solunum
E) Hipoventilasyon

Aşağıdakilerden hangisi eritrosit transfüzyonunun endikasyonudur?

A) Trombositopeni
B) Kan değişimi
**C) Aplastik anemi
D) Akut kan kaybı
E) Hemofili

Aşağıdakilerden hangisi ilaç emilimini etkileyen faktörlerden değildir?

A) Uygulama yolu
B) İlacın çözülme yeteneği
C) Emilim yüzeyinin genişliği
D) Emilim yüzeyinin kanlanması
**E) Karaciğer ve böbrek fonksiyonları

Aşağıdakilerden hangisi ilaç alerjisi belirtilerindendir?

A) Anaflaksi
B) Nefropati
C) Ateş
D) Hipotansiyon
**E) Hepsi

İlaç istemleriyle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Acil haller dışında sözlü istem alınmamalıdır
B) İlaç istemleri hemşire kayıt formlarına geçirilmelidir
C) İlaç istemleri her gün güncellenmelidir
**D) İstem yazımında standart kısaltmalar kullanılmamalıdır
E) İlaç istemlerinde kesinlikle tarih ve imza bulunmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi subkutan heparin uygulamasına bağlı gelişen ekimozun görülme sıklığını artırır?

A) İğne girişinden önce antiseptik maddenin kurumasının beklenmesi
B) İlacı vermeden önce kanama kontrolü için aspirasyon yapılmaması
**C) Hava kilidi tekniğinin kullanılmaması
D) Uygulama sonrası bölgeye masaj yapılmaması
E) İlacın yavaş verilmesi

Aşağıdakilerden hangisi parenteral ilaç uygulama yolu değildir?

A) Kas içi
B) Arter içi
C) Deri ve mukoza
**D) Gastrostomi
E) Solunum

Kas içi enjeksiyonlarla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kas içi enjeksiyonlarda siyatik sinir zedelenme riski nedeni ile dorsogluteal bölge tercih edilmemelidir
B) Kas içi enjeksiyonlarda iğnenin dokuya giriş açısı daima 90º dir
**C) Ventrogluteal bölgede gluteus maksimus kası vardır
D) Deltoid bölgede ilaç emilimi gluteal bölgeden daha hızlıdır
E) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi venöz girişimin yönünün ven distalinden kalbe doğru olmasını açıklar?

A) Venöz dönüşün yönünün kalpten distale doğru olması
B) Ven içindeki kapakların açılma yönünün kalpten distale doğru olması
C) Ven kapaklarının olmaması
**D) Ven içindeki kapakların açılma yönünün ve venöz dönüşün distalden kalbe doğru olması
E) Hemşireye uygulama kolaylığı sağlaması

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

**A) % 20 Dextroz solüsyonu intravenöz verildiğinde hücrelerin şişmesine neden olur
B) % 0.9 NaCI solüsyonu intravenöz verildiğinde hücre içinde ve dışında sıvı değişikliği olmaz
C) % 20 Mannitol solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvı ve plazmadan yüksektir
D) % 0.45 Na solüsyonunun ozmolaritesi ekstraselüler sıvıdan düşüktür
E) Hipotonik sıvılar intravenöz verildiğinde ekstraselüler sıvı hücre içine girer

İntravenöz sıvı tedavisi uygulanan bir hastada baş ağrısı, dispne, hızlı solunum, öksürük, boyun venlerinde dolgunluk ve pembe köpüklü balgam görülmesi aşağıdakilerden hangisini düşündürmelidir?

A) Ekstravazasyon
B) İnfiltrasyon
**C) Dolaşım yüklenmesi
D) Tromboflebit
E) Emboli

Göze ilaç uygulama ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?

**A) Sistemik etkiye neden olabilecek ilaçlar uygulanırken iç kantüse geçici olarak hafifçe basınç uygulanmalıdır
B) Aynı anda hem damla hem merhem uygulanacak ise, önce merhem uygulanmalıdır
C) Ambalajı açılan ilaçlar kontaminasyon riski nedeniyle 2-3 ay sonra kullanılmamalıdır
D) İlaç kornea üzerine damlatılmalıdır
E) Hepsi


TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VİZE II 2011-2012

Microsoft Word belgesinde bir resmin sürekli olarak paragrafın sağ alt köşesinde bulunmasını

sağlamak için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmalıdır?

A) Resmi taşıma

B) Resmi kaydırma

C) Resmi sürükleme

D) Resmi konumlandırma

E) Resmi değiştirme

 

Microsoft Word belgesine eklenen bir resmin kenarlarından istenmeyen kısımların atılması

işlemine ne ad verilir?

A) Yeniden renklendir

B) Resim stilleri

C) Resmi kırp

D) Resmi sıkıştır

E) Resim değiştir

 

Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word belgesinde bulunan Biçim sekmesi altında yer alan

Resim Stilleri grubu ile yapılabilecek işlemlerden değildir?

A) Efekt

B) Stil

C) Düzen

D) Kenarlık

E) Hizalama

 

Yapılan bir seçimdeki adayların aldıkları oy oranlarını göstermek için Microsoft Word belgesinde

kullanılacak en uygun grafik türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pasta grafiği

B) Çizgi grafiği

C) Alan grafiği

D) Çubuk grafiği

E) Sütun grafiği

 

Microsoft Word Belgesine eklenen Kapak sayfası ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi

yanlıştır?

A) Yazar adı eklenir

B) Belge başlığı bulunur

C) Belgenin ilk sayfasını oluşturur

D) Yerleşik taslakları vardır

E) Kendine özel şekiller listesini barındırır

 

Microsoft Word belgesinde bir sayfa içerisindeki metin veya diğer nesnelerin sayfa kenarlarına

olan uzaklığını ayarlamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A) Kenar boşlukları

B) Konum

C) Boyut

D) Sütunlar

E) Yönlendirme

 

Aşağıdaki resimde örneği verilen, Microsoft Word belgesinde her sayfada içerikten bağımsız

olarak eklenen ve arka plan olarak ayarlanan resim için hangi özellik kullanılmalıdır?

A) Yeniden renklendir

B) Zemin efekti

C) Sayfa rengi

D) Filigran

E) Sayfa kenarlıkları

 

Microsoft Word belgesindeki başlık türündeki metinleri ve bu metinlerin sayfa numaralarını

barındıran listeye ne ad verilir?

A) Diyagram

B) Grafik

C) İçindekiler tablosu

D) Şekiller

E) Kaynakça

 

Microsoft Word belgesinde metin içinde geçen herhangi bir bilgi ile ilgili olarak sayfa altına,

çalışmanın sonuna konulan açıklama veya kaynak bilgisine ne ad verilir?

A) Başvuru

B) Açıklama

C) İçindekiler

D) Dipnot

E) Alıntı

 

Microsoft Word programında hazırlanmış bir belgede yapılan ekleme, silme ve değiştirme

işlemlerinin takip edilmesini sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çapraz başvuru

B) Değişiklikleri izle

C) Gözden geçir

D) Belgeyi koru

E) Yazım denetimi

 

Bir Microsoft Word belgesinde kendi sözlüğüne göre hatalı yazılan kelimelerin altını çizerek

uyaran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Belgeyi koru

B) Yazım denetimi

C) Değişiklikleri izle

D) Açıklama ekle

E) Gözden geçir

 

Microsoft Word programında logo, rapor başlığı, bölüm adı, sayfa numarası gibi nesne ya da

ifadelerin her sayfada görünmesi için aşağıdaki alanlardan hangisine eklenmesi gerekir?

A) Tablo

B) Sonnot

C) Üstbilgi ve Altbilgi

D) Dipnot

E) Sayfa sonu

 

En az bir çalışma sayfasından oluşan her bir Microsoft Excel dosyasına ne ad

verilir?

A) Şerit

B) Formül çubuğu

C) Çalışma dosyası

D) Hücre

E) Çalışma kitabı

 

Microsoft Excel programında satır ve sütun numaralarının önüne konularak otomatik doldurma

işlemlerinde hücre referansını sabitleyen işaret aşağıdakilerden hangisidir?

A) &

B) $

C) £

D) %

E) !

 

Microsoft Excel programında =BİRLEŞTİR(C1;C3:C7) formülü aşağıdaki seçeneklerin

hangisinde doğru ifade edilmiştir?

A) C1 hücresini B1 hücresine böldükten sonra C7 hücresi ile birleştirir

B) C1, C3 ve C7 hücrelerini birleştirir

C) C1, C2, C3 ve C7 hücrelerini birleştirir

D) C1, C3, C4, C5, C6 ve C7 hücrelerini birleştirir

E) C3 hücresini C7 hücresine böldükten sonra çıkan sonucu C1 ile birleştirir

 

Microsoft Excel programında aşağıdaki formül yazılışlarından hangisi

yanlıştır?

A) =A1,B1,C1

B) =ORTALAMA(A1;A3;A5)

C) =A1+B1+C1

D) =ORTALAMA(A1:A5;B1:B5)

E) =ORTALAMA(A1:A7;B1)

 

Aşağıda yer alan resme göre MİN(A2:B4) fonksiyonunun sonucu hangi seçenekte doğru olarak

verilmiştir?

A) 2

B) 3

C) 1

D) 4

E) 5

 

Microsoft Excel programında veri girişi yapılan en küçük alana ne ad

verilir?

A) Satır

B) Sütun

C) Ad Kutusu

D) Hücre

E) Sayfa

 

Microsoft Powerpoint programında sunuya slayt geçiş efektleri eklemek için aşağıdaki menülerden

hangisi kullanılır?

A) Tasarım > Animasyonlar

B) Animasyonlar > Bu slayda geçiş

C) Ekle > Bu slayda geçiş

D) Slayt gösterisi > Animasyonlar

E) Görünüm > Bu slayda geçiş

 

Microsoft Office programlarının tamamında kullanılan Ctrl+S tuş kombinasyonunun görevi

nedir?

A) Yapıştır

B) Geri al

C) Aç

D) Kopyala

E) Kaydet

 

Microsoft Powerpoint programında içerik oluşturmak için kullanılan alana ne ad

verilir?

A) Sayfa

B) Sunu

C) Slayt

D) Tablo

E) Başlık

 

Microsoft Powerpoint programında sunumun slayt gösterisini başlatmak için aşağıdaki tuşlardan

hangisi kullanılır?

A) F2 Tuşu

B) F3 Tuşu

C) F1 Tuşu

D) F4 Tuşu

E) F5 Tuşu

 

Microsof Word belgesi ile Microsoft Powerpoint sunusuna eklenen ortak nesne/nesneler aşağıdaki

şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I.Resim

II. Grafik

III.Smart Art

IV. Şekiller

A) I ve II

B) I ve III

C) Yalnız I

D) I, II ve IV

E) I, II, III ve IV

 

Aşağıdakilerden hangisi asıl slaydın amaçlarından biri değildir?

A) Nesnelere hareket kazandırmak

B) Metin ve nesnelerin yer tutucu konumlarını tutmak

C) Yeni slayt düzenleri oluşturmak

D) Yazı tipi stili gibi genel değişiklikler yapabilmek

E) Yapılan değişikliklerin sunudaki tüm slaytlara yansıtılmasını

sağlamak

 

Bir resmin hareketli bir şekilde ekrana gelmesi için Microsoft PowerPoint programında aşağıdaki

seçeneklerden hangisi kullanılır?

A) Animasyonlar

B) Sayfa Düzeni

C) Ekle

D) Giriş

E) Tasarım

 

HEMŞİRELİK FEL. VE TEMEL KAV. VİZE II 2011-2012

Ülkemizde sağlık hakkı ilk kez ne zaman anayasada yer

almıştır?

A) 1920

B) 1925

C) 1961

D) 1980

E) 1982

 

Sağlıkla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

A) Sağlık yalnızca fiziksel olarak bir rahatsızlığın olmayışıdır

B) Biyolojik sağlık bireyin çevreye uyum sağlamasıdır

C) Sosyal sağlık bireyin rollerini yerine getirmesidir

D) Psikolojik sağlık hücrelerin tam fonksiyon ile çalışmasıdır

E) Mental sağlık vücut içi fizyolojik dengenin

sürdürülmesidir

 

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü’nün “sağlık” tanımına yapılan eleştirilerden biri

değildir?

A) Sosyoekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde kişilerin sağlıklı olmadığı düşünülebilir

B) Sağlık tüm yönleriyle ve farklı özellikleriyle ele alınabilir

C) Sağlığın tanımı toplumdan topluma, kültürden kültüre değişebilir

D) Kimin sağlıklı olduğunu kimin sağlıklı olmadığını tayin etmek güçtür

E) İyilik hali tam olarak açıklanmamıştır

 

“Bireyin kendisi ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde olmasıdır” şeklinde tanımlanmış

olan sağlık bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel sağlık

B) Emosyonel sağlık

C) Duygusal- ruhsal sağlık

D) Mental sağlık

E) Spiritüel sağlık

 

Hemşireliğin ilgi alanının “hastalık” değil “hasta insan” olduğu vurgusunu yapan hemşire kuramcı

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Travelbee

B) Orem

C) Henderson

D) Nightingale

E) Wiedenbach

 

Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar yapılmış olan hemşirelik tanımlarının ortak

yönü değildir?

A) Mesleğin uygulanmasında açık ve iyi bir kişilerarası iletişim gereklidir

B) Bireyin hastalığı ve fiziksel sağlığı birincil derecede önemlidir

C) Mesleğin en önemli amacı bireyin güvenlik ve iyiliğinin korunmasıdır

D) İnsan fiziksel, sosyokültürel ve psikolojik yönleri ile bir bütündür

E) Hemşire hasta için ekip ile birlikte çalışır

 

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel krizlere

örnektir?

A) Gebelik

B) Hastalık ya da kazalar

C) Evlilik ya da boşanma

D) Rol değişimi

E) Yeni bir iş

 

Aşağıdakilerden hangisi bireyin stresle başa çıkamadığında gözlenen davranışsal

belirtilerdendir?

A) En iyi olanı değil garanti olanı seçme

B) Düzenli uyku ve dengeli beslenme

C) Spor yapma eğiliminin artması

D) Kafein gibi uyarıcılardan uzak durma

E) Herhangi bir hobi edinme

 

“Bireyin karşılaştığı durumlara uyum sağlaması için çaba göstermesi” şeklinde tanımlanan kavram

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homeostazis

B) Adaptasyon

C) Biyoritim

D) Algoritim

E) Stresör

 

Aşağıdakilerden hangisi bireyin stresle başa çıkmasında uygulanabilecek hemşirelik

girişimlerinden biridir?

A) Bireyle iletişimi sınırlamak

B) Bireyin yakınlarını görmesini kısıtlamak

C) Çağrı ziline cevap vermek

D) Hemşirelik uygulamalarını azaltmak

E) Bireyin sürekli uyumasını sağlamak

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hemşirelik insan yaşamının anlamının kavranması üzerine temellenmiştir

B) Bir hemşire hemşirelikle ilgili inanç ve felsefe oluştururken genel felsefi konuları da bilmelidir

C) Hemşirelerin yetkin bir yaşam felsefesi kazanmaları, felsefenin anlamını kavramaları ile

mümkündür

D) Felsefe soyut kavramlarla ilgilenir ve bu kavramların uygulamada kullanım alanı yoktur

E) Bazı hemşirelere göre felsefe günlük yaşamda uygulama değeri pek az olan bir şeydir

 

Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin etkilendiği felsefi akımlardan biri

değildir?

A) Realizm

B) Humanizm

C) Asetisizm

D) Romantizm

E) Empirizm

 

Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik felsefesinin dayandığı temellerden biri

değildir?

A) Her insanın farklı değerlere sahip olması

B) Bireyin kişiliğine saygı gösterilmesi

C) Bireyin çevresinden ayrı olarak ele alınması

D) Bireyin inançlarına saygı gösterilmesi

E) Bireyin değerlerine saygı gösterilmesi

 

“Bireyin çevresi ile birlikte fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal bütünlüğü içinde bireysel olarak ele

alındığı” sağlık görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal sağlık

B) Bireysellik

C) Sosyal etkileşim

D) Bütüncül sağlık

E) İnsancıl yaklaşım

 

Aşağıdakilerden hangisi “Holistik sağlık” kavramını savunmuştur?

A) Sigmund Freud

B) Martha Rogers

C) Cristian Smith

D) Hipokrat

E) Aristoteles

 

Aşağıdakilerden hangisi bakım modellerinin hemşireliğe kazandırdığı faydalardan biri

değildir?

A) Uygulamalara kanıt oluşturur

B) Seçilen model uygulamaya yön verir

C) Hemşirelik bakımını sistemli hale getirir

D) Hemşireliğin değerler sistemi tanımlanır

E) Diğer ekip üyeleri ile işbirliği yapılması gerekmez

 

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Florence Nightingale’in Kuramı’nda temel

kavramdır?

A) Sağlık

B) Çevre

C) Hastalık

D) İnsan

E) Hemşirelik

 

Aşağıdakilerden hangisi Virginia Henderson’a göre insan gereksinimlerinin etkilendiği

kavramdır?

A) Hümanizm

B) Holizm

C) Kültür

D) Etkileşim

E) İnanç

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Martha Rogers’ın Kuramı’na göre

doğrudur?

A) Çevre ve insan ilişkisi belli zamanlarda kesintiye uğrar

B) Varlıkların kendisi birer enerji alanıdır

C) Rogers’a göre sağlık ve hastalık alanı olmak üzere iki alan vardır

D) İnsan kapalı bir sistemdir

E) İnsan yaşamının çok yönlü olması tamamlayıcılık ilkesi ile ilgilidir

 

Aşağıdakilerden hangisi “Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli”nin bileşenlerinden biri

değildir?

A) Yaşamda bireysellik

B) Bağımlılık/ bağımsızlık dizgesi

C) Yaşama adaptasyon

D) Yaşam süreci

E) Günlük yaşam aktiviteleri

 

Aşağıdakilerden hangisi ilk askeri hemşire olarak kabul

edilir?

A) Dorethea Johnson

B) Dorethea Dix

C) Virginia Fry

D) Dorethea Orem

E) Virginia Henderson

 

Aşağıdakilerden hangisi “insan onuruna saygı” değerine örnek olabilecek bir davranıştır?

A) Bireyin sırrını saklama

B) Bakım verirken bakım alan kişiye odaklanma

C) Bakımı doğru kaydetme

D) Kaynakları eşit bölüştürme

E) Geçmişinde ne olursa olsun bireye saygılı davranma

 

Aşağıdakilerden hangisi kendilik kavramını oluşturan kavramlardan biri

değildir?

A) Öz saygı

B) Beden imajı

C) Rol

D) Genetik

E) Kimlik

 

Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisini fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak nasıl hissettiğini

ifade eden sağlık durumudur?

A) Negatif sağlık

B) Objektif sağlık

C) Sübjektif sağlık

D) Pozitif sağlık

E) Nötral sağlık

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yeni çağda sanitasyon yöntemleri artmıştır

B) Florence Nightingale yaşadığı dönemde hastalık kavramı üzerine

yoğunlaşmıştır

C) İsa Peygamber Dönemi’nde zengin ve asil kadınlar hemşire olmaktaydı

D) Orta çağda yalnızca evlerde hemşirelik bakımı verilmekteydi

E) Hemşireleri örgütleyen ilk önder Florence Nightingale’dir

 

BİYOİSTATİSTİK VİZE II 2011-2012

 

Bir çalışmada ölçülen 3,8263 sayısının iki ondalıklı yuvarlaklaştırılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

 

**A) 3,83

B) 3,82

C) 3,9

D) 3,8

E) 3,81

 

Bir bölge hastanesinde Ekim ayında 40, Aralık ayında 10 mevsimsel grip hastalığı nedeniyle ölüm vakası tespit edilmiştir. Ölüm vakalarındaki (%) azalış oranı aşağıdakilerden hangisidir?

 

**A) % 75

B) % 50

C) % 8

D) % 20

E) % 80

 

Bir bütünün parçalarını oransal olarak göstermek için çizilen grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Histogram

**B) Bölünmüş daire grafiği

C) Çizgi grafik

D) Sütun grafik

E) Poligon

 

Zamana göre araştırmalarda “ne oluyor” sorusunun cevabı hangi araştırma düzeninde aranır?

 

A) Anket

B) Geriye dönük

**C) Kesitsel

D) İleriye yönelik

E) Sayım

 

Dik koordinat sisteminde yatay eksene sınıf değerleri, dikey eksene frekanslar, eklemeli frekanslar veya eklemeli nispi frekanslar yerleştirilerek elde edilen şekil aşağıdakilerden hangisidir?

 

**A) Poligon

B) Sütun grafik

C) Bölünmüş daire grafiği

D) Histogram

E) Özel grafik

 

İl merkezlerinde ve köylerde ikamet eden bireylerden elde edilen veriler doğrultusunda bu iki yerleşim biriminde sigara kullanma oranının birbirinden farklı olup olmadığını test etmek isteyen bir araştırmacı aşağıdaki hipotez testlerinden hangisini kullanır?

 

A) Bir oranın hipotez testi

B) Grup karşılaştırması testi

C) Eşleme testi

D) Tek ortalamanın hipotez testi

**E) İki oran farkının hipotez testi

 

Hipotez testlerinde test istatistiği (HD), kritik tablo değerinden (CD) büyük ise H0 hipotezi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A) H0 hipotezi belirsizdir

B) Konu belirsizdir

**C) H1 hipotezi kabul edilir

D) H0 hipotezi doğrudur

E) Hipotez tekrar kurulmalıdır

 

13 hastaya ait ölçülen tansiyon değerleri aşağıda verilmiştir.

Yi = ( 7, 4, 10, 5, 9, 8, 12, 6, 6, 10, 5, 6, 3)

Bu değerlerin ortalaması nedir?

 

A) 5

B) 3

**C) 7

D) 4

E) 6

 

13 hastaya ait ölçülen tansiyon değerleri aşağıda verilmiştir.

Yi = ( 7, 4, 10, 5, 9, 8, 12, 6, 6, 10, 5, 6, 3)

Bu değerlerin medyanı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 5

B) 3

C) 10

D) 4

**E) 6

 

Ortalaması 50, varyansı 36 olan bir not popülasyonunda 62 alan bir öğrencinin standart Z notu nedir?

 

A) 10

B) 0

**C) 2

D) 1

E) 5

 

İki değişkenin varyasyonunu karşılaştırmak için hangi ölçü kullanılır?

 

A) Varyans

B) Standart sapma

C) Değişim genişliği

**D) Varyasyon katsayısı

E) Ortalama

 

Aşağıdakilerden hangisi örnek büyüklüğünü etkilemez?

 

A) Güvenilirlik düzeyi

B) Standart sapma

C) Sapma (d) değeri

D) Varyans

**E) Ortalama büyüklüğü

 

Aynı veri setinde Ortalama=12, Medyan=10 ve Mod=9 ise verilerin dağılışı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Sivri

B) Sola uzun kuyruklu

C) Basık

**D) Sağa uzun kuyruklu

E) Simetrik

 

Veriler doğal olarak sıralı ise aşağıdaki örnekleme metodu tiplerinden hangisi kullanılır?

 

A) Küme örneklemesi

B) Tabakalı örnekleme

**C) Sistematik örnekleme

D) Basit şans örneklemesi

E) Amaçlı örnekleme

 

Bir hipotez testinin tek yönlü veya çift yönlü olarak kurulması aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?

 

A) Verilerin dağılışı

B) Varyansların homojenliği

**C) Alternatif hipotez (H1)

D) Temel hipotez (H0)

E) Hiçbiri

 

Kalite sınıfları (1. Kalite, 2. Kalite, 3. Kalite, v.b.) ölçümünün ölçek tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Oran

B) Aralık

**C) Dereceleme

D) Adlandırma

E) Özel ölçek

 

Temel Bilgi Teknolojileri dersinden öğrencilerin not ortalamasının 65’den yüksek olup olmadığını test etmek isteyen bir araştırıcı karşıt veya alternatif hipotezi (H1) kurarken aşağıdakilerden hangisini kullanır?

 

**A) H1: µ>65

B) H1: µ<65

C) H1: µ=±65

D) H1: µ=65

E) H1: µ>66

 

Standart Z dağılışının ortalaması ve varyansı (sırasıyla) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 1-1

B) 1-0

C) 0-0

**D) 0-1

E) Verilere bağlıdır

 

Bir bütünde % 20’lik grup bölünmüş daire grafiğinde kaç derecelik açı ile temsil edilir?

 

A) 45

**B) 72

C) 20

D) 5

E) 60

 

Bir diyaliz hastasının iki böbrek (Sağ böbrek, sol böbrek) ölçümünü esas alan çalışma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Çapraz kontrollü araştırma düzeni

B) Dış kontrollü araştırma düzeni

**C) Kendine kontrollü araştırma düzeni

D) Bağımsız eşzamanlı kontrollü araştırma düzeni

E) Çok faktörlü araştırma düzeni

 

13 hastaya ait ölçülen tansiyon değerleri aşağıda verilmiştir.

Yi = ( 7, 4, 10, 5, 9, 8, 12, 6, 6, 10, 5, 6, 3)

Bu değerlerin örnek varyansı (S2 ) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) 10

B) 5

C) 3

D) 4

**E) 7

 

13 hastaya ait ölçülen tansiyon değerleri aşağıda verilmiştir.

Yi = ( 7, 4, 10, 5, 9, 8, 12, 6, 6, 10, 5, 6, 3)

Bu değerlere ait varyasyon katsayısı (yaklaşık olarak) aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) % 9,46

**B) % 37,79

C) % 21,48

D) % 48,82

E) % 56,31

 

Popülasyonun elemanları üzerinden hesaplanan ortalama (μ), varyans (S2) ve regresyon katsayısı (b) gibi ölçülerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Örnek

B) İstatistik

C) Popülasyon

D) Değişken

**E) Parametre

 

Z dağılımında dağılımın sağ tarafında % 2,5 luk alanı sınırlayan yaklaşık z değeri nedir?

 

**A) 1,96

B) 2,33

C) 0,202

D) 1,28

E) 2,57

 

Normal popülasyonda ortalamaya (μ) bir (1) standart sapma eklenip çıkarılınca elde edilen sınırlar (μ ± σ) verilerin % kaçını içine almaktadır?

 

A) % 95

B) % 75

**C) % 68

D) % 65

E) % 99

 

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VİZE II 2011-2012

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel alana ait bir öğrenmedir?

A) Mastektomi olan hastanın protez kullanmayı kabul etmesi

B) Hastanın insülin enjeksiyonunu tek başına hazırlayabilmesi

C) Kolostomi açılan bir hastanın kolostomi torbasını değiştirebilmesi

D) Hastanın hemşire eşliğinde insülin enjeksiyonunu

hazırlayabilmesi

***E) Hastanın kendisi için verilen ilacın yan etkilerini açıklayabilmesi

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi hizmet içi eğitimi

tanımlamaktadır?

A) Belli hedefleri ve programı olan okullarda yapılan eğitim

B) Algın öğrenme şeklinde yetişkinlere verilen eğitim

***C) Çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitim

D) Belli hedefleri ve programı olmadan rastgele olan eğitim

E) Sosyal öğrenme şeklinde yetişkinlere verilen eğitim

 

Aşağıdakilerden hangisi davranışçı kuramın öğretim ilkelerinden biri

değildir?

A) Öğrenmede pekiştirme önemlidir

B) Becerilerin kazanılmasında tekrar önemlidir

C) Öğrenmede güdüleme önemli rol oynar

***D) Öğrenme, bilgilere anlam yükleme çabasıdır

E) Öğrenen en iyi kendi yaptığı ile öğrenir

 

Aşağıdaki ifadelerden hangisi informal eğitimi tanımlamaktadır?

A) Belli hedefler ve programlar çerçevesinde okullarda yapılan eğitim

B) İşe yeni giren bireylere işe uyum sağlamaları için verilen eğitim

C) İşte halen çalışan bireylere işe yönelik sistemli olarak verilen eğitim

***D) Belli hedefleri ve programları olmadan gelişigüzel olan eğitim

E) İş değişikliği yapan bireylere işe uyum sağlamaları için verilen

eğitim

 

Aşağıdakilerden hangisi duyuşsal davranışların kazandırılmasında en etkili öğretim

yöntemidir?

A) Anlatım yöntemi

B) Beyin fırtınası yöntemi

C) Demonstrasyon yöntemi

***D) Saygın bir insan modelini gözlemek

E) Tartışma yöntemi

 

Aşağıdakilerden hangisi zekanın tek bir faktörle açıklanamayacak kadar çok sayıda yetenekleri

içerdiğini ileri sürmektedir?

A) Cohen

B) Dekart

***C) Gardner

D) Neuman

E) Piaget

 

İşiterek, konuşarak, okuyarak ve başkaları ile karşılıklı iletişime girerek en iyi öğrenen kişiler

aşağıdaki zeka alanlarından hangisinde daha yeteneklidir?

A) Bedensel zeka

B) Doğacı zeka

C) Görsel zeka

***D) Sözel zeka

E) Kinestetik zeka

 

Aşağıdakilerden hangisi ile çift yönlü iletişim

sağlanır?

A) Radyo

B) Televizyon

***C) Tartışma

D) Kaset çalar

E) Sinevizyon

 

Aşağıdakilerden hangisi psikomotor becerilerin öğretiminde en yararlı

araçtır?

A) Kitap

***B) Film

C) Dergi

D) Kitapçık

E) Broşür

 

Aşağıdakilerden hangisi uygun öğrenme ortamı oluşturmada anahtar

noktadır?

A) Eğitmenin şık ve temiz giyinmesi

***B) Bireylerin değerlerine saygılı olunması

C) Sandalye sayısının yeterli olması

D) Sınıf ortamının ışık alması

E) Sınıf ortamının havadar olması

 

Aşağıdaki kuramcılardan hangisi andragojik eğitim yaklaşımının öncüsüdür?

A) Bloom

B) Guthrie

***C) Knowles

D) Neuman

E) Pavlov

 

Aşağıdakilerden hangisi zeka alanlarının gelişimini etkileyen

faktörlerdendir?

A) Kültürel faktörler

B) Coğrafi faktörler

C) Ailesel faktörler

D) Ekonomik faktörler

***E) Hepsi

 

Aşağıdakilerden hangisi yetişkin birey eğiticisinde bulunması gereken kişisel

özelliktir?

A) Liderlik özelliği

B) Özgüvenli kişilik

C) Genel kültür

D) Dengeli kişilik

***E) Hepsi

 

Aşağıdakilerden hangisi iletişime engel yaratan durumlardan

biridir?

A) Alıcının mesajı dinlememesi

B) Alıcının mesajı anlamaması

C) Alıcının mesaja inanmaması

D) Alıcının mesajı yanlış uygulaması

***E) Hepsi

 

Aşağıdakilerden hangisi vaka çalışmasının olumlu yanlarından biri

değildir?

A) Katılımcıların dikkatini gerçek bir duruma çeker

***B) Sorunla ilgili örnek bir olay bulmak bazen güç olur

C) Katılımcıların birbiriyle etkileşimini sağlar

D) Bireylere ortak katılımla öğrenme olanağı sağlar

E) Herkesin katılımıyla sorunlara farklı çözümler getirilir

 

Aşağıdakilerden hangisi insanı bir makine, hastalığı makinenin bir bölümündeki bozukluk olarak

ele almıştır?

A) Cohen

***B) Descartes

C) Gardner

D) Piaget

E) Neuman

 

Hastanın ilaçlarını tek başına hazırlayarak uygulaması, aşağıdaki psikomotor öğrenme

basamaklarından hangisidir?

A) Karmaşık işlevler

B) Hazırlanma

C) Kılavuzla yapma

D) Duruma uydurma

***E) Beceriye dönüştürme

 

Aşağıdakilerden hangisi bilişsel kuramın öğretim ilkelerinden biri

değildir?

A) Yeni öğrenmeler öncekilerin üzerine eklenir

B) Daha önceki yaşantılar ve deneyimler önemlidir

C) Öğrenme; anlama-algılama-düşünme ve yaratma üzerine temellenir

***D) Organizmayı olumlu sonuca götüren davranışlar pekiştirilir

E) Öğreten, otorite figürü değil öğrenenlerin rehberi durumundadır

 

Aşağıdakilerden hangisi eğitim kavramının temel

amacıdır?

A) Konu hakkında bilgi aktarmak

B) Planlı ve programlı bilgi aktarmak

***C) Olumlu davranış kazandırmak

D) Eksik bilgileri tamamlamak

E) Yanlış bilgileri düzeltmek

 

Aşağıdakilerden hangisi çoklu zeka teorisinin ilkelerinden biri

değildir?

A) Zeka alanları genellikle bir arada belli bir uyum içinde çalışır

B) Bir insanın her alanda zeki olabilmesinin birçok yolu bulunur

C) Her insanın kendine özgü bir zeka profili vardır ve geliştirilebilir

***D) Bir zekanın kullanımı esnasında diğer zekalar pasif durumdadır

E) Kişinin kalıtımı, inancı ve ekonomisi zekalarının gelişimini etkiler

 

“Mesleğimin standartlarını yükseltmek için tüm gücümü kullanacağım, şahit olduğum sırları

saklayacağım, yararlı olmak için bilgimi zorlayacağım, tehlikeli olandan kaçınacağım, zararlı olan

ilacı vermeyeceğim” sözlerini içeren ve hemşirelik mesleğinin ilk resmi etik kodları olarak kabul

edilen and aşağıdakilerden hangisidir?

***A) Florence Nightingale Andı

B) Hipokrat Yemini

C) Hammurabi Yasaları

D) Hipokrat Andı

E) Dönemin din etiği ilkeleri

 

“Öğrenme; insanın beyninde ve sinir sisteminde oluşan, doğrudan gözlenemeyen içsel bir süreçtir”

fikrini aşağıdaki kuramlardan hangisi savunmaktadır?

A) Sosyal öğrenme kuramı

***B) Bilişsel öğrenme kuramı

C) Davranışçı öğrenme kuramı

D) Edimsel koşullama kuramı

E) Öz-bakım kuramı

 

Aşağıdakilerden hangisi eğitimde bilgisayar kullanmanın avantajlarından biri değildir?

A) Eğitilenlerin aktif katılımını sağlar

B) Uygulama yapma olanağı verir

C) Uzaktan eğitime olanak verir

***D) Özel olarak düzenlenmiş ortam gerekir

E) Eğitim materyalinin nakli kolaydır

 

Öğretim sürecinin tanı koyma aşamasında aşağıdakilerden hangisi

belirlenir?

A) Bireyler ve ailelerle ilgili bilgiler

***B) Bireyin öğrenme gereksinimleri

C) Kullanılacak öğretim metodu

D) Kullanılacak öğretim araçları

E) Öğretim sürecinin sonuçları

 

Aşağıdakilerden hangisi güdülenmeyi etkileyen temel faktörlerden

biridir?

A) Dikkat

B) İnançlar

C) Adaptasyon

D) Etkin katılım

***E) Hepsi