Temel Teknik Bilgiler 1. vize

1.Aşağıdakilerden hangisi eğitim kurumlarına ait bir web sayfası adresine örnektir?

A) www.atauni.mil.tr

***B) www.atauni.edu.tr

C) www.atauni.net.tr

D) www.atauni.org.tr

E) www.atauni.com.tr

 

2.Askeri bir internet adresinin uzantısı  aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) .edu

***B) .mil

C) .net

D) .com

E) .org

 

3.ATAUZEM’in web sayfasına erişmek için Internet Explorer programında “www.atauzem.atauni.edu.tr” ifadesinin yazıldığı araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Link çubuğu

B) Tarayıcı çubuğu

***C) Adres çubuğu

D) Başlık çubuğu

E) Durum çubuğu

 

4.Microsoft Word programında bir belge yazıcıdan çıkarılmadan önce nasıl bir çıktı alınacağını görmek için kullanılan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sayfa Düzeni

B) Belge Görünümleri

C) Sayfa Yapısı

***D) Baskı Önizleme

E) Yazım ve Dilbilgisi Denetimi

 

5.Windows Vista işletim sisteminde bir dosya veya klasöre ait konum, içerik ve öz nitelik gibi bilgileri öğrenebilmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?

A) Sağ tuş-Aç

B) Sağ tuş-Araştır

C) Sağ tuş-Gönder

***D) Sağ tuş-Özellikler

E) Sağ tuş-Yeni

 

6.Aşağıdakilerden hangisi Görev Çubuğunun işlevlerinden biri değildir?

A) Açık Klasörleri masaüstüne yatay, dikey ve basamaklı döşer

***B) Masa üstüne arka plan resmi eklemeyi sağlar.

C) Kullanımda olan programlar arasında geçiş yapmayı sağlar.

D) Kullanımda olan programların ve açık olan klasörlerin isimlerini görüntüler.

E) Açık klasörlerde işlem yapmamızı sağlar

 

7.Aşağıdakilerden hangisi Windows Vista işletim sisteminde masa üstü simgelerini sıralama seçenekleri arasında yer almaz?

A) Değiştirilme tarihi

B) Tür

C) Boyut

D) Ad

***E) Klasör

 

8.Microsoft Word belgesindeki bir grafik üzerinde aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

A) Verileri düzenle

B) Grafik türünü değiştir

C) Stili eşleştirmek için sıfırla

***D) Grafiği taşı

E) Çizim alanını biçimlendir.

 

9.Microsoft Word belgesine resim eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi izlenmelidir?

A) Ekle » Görünüm » Resim

B) Ekle » Şekiller » Resim

***C) Ekle » Resim

D) Ekle » Yeni » Resim

E) Ekle » Başvurular » Resim

 

10.Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Windows Movie Maker programının görevi doğru olarak verilmiştir.

A) MP3 vb türdeki dosyaları indirmek

B) DVD ve CD’lerdeki dosyaları oynatmak

C) Video, müzik ve resim dosyalarını izlemek

***D) Video dosyası düzenlemek veya oluşturmak

E) Casus yazılımlardan bilgisayarı korumak

 

11.Bilgisayarda Q klavye düzeninden F klavye düzenine geçiş işlemi için gerekli ayarların yapıldığı bölüm aşağıdakilerin hangisidir?

A) Programlar

***B) Denetim masası

C) Bilgisayar

D) Belgeler

E) Yardım ve destek

 

12.Microsoft Word programında bir metin içerisinde geçen “merhaba” kelimelerinin tümünü “nasılsın” olarak değiştirmek için hangi yol izlenir?

A) Yazı Tipi » Değiştir

***B) Düzenleme » Değiştir

C) Düzenleme » Seç

D) Stiller » Değiştir

E) Düzenleme » Bul

 

13.Aşağıdakilerden hangisi bir dosya ismi değildir?

A) Paint.bmp

B) Word.docx

C) NotDefteri.txt

D) PowerPoint.exe

***E) Belgelerim

 

 

14.Bir dosyanın ismini değiştirmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

A) Yeni isimde oluştur

B) Nesne ad değiştir

C) Dosya ismi değiştir

***D) Yeniden adlandır

E) Bul değiştir

 

15.Mouse ile birlikte basılı tutularak birden fazla klasörün seçilmesine imkân veren tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt Gr

B) Alt

C) Esc

***D) Ctrl

E) Enter

 

16.Windows Vista işletim sisteminde bir dosyayı sürükleyerek kopyalamak için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alt Gr

B) Enter

C) Alt

D) Shift

***E) Ctrl

 

17.Bilgisayarın belirtilen zamanlarda otomatik olarak çalıştıracağı genel görevler oluşturmak ve bunları yönetmek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi kullanılır?

A) Sistem Yönetimi

B) Bölge ve Dil Seçenekleri

C) Tarih ve Saat

***D) Görev Zamanlayıcı

E) Veri Tabanı Yönetimi

 

18.Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Office yazılımlarından değildir?

A) Access

B) PowerPoint

C) Excel

***D) WordPress

E) Outlook

 

19.Başlat Menüsündeki Oturumu Kapat komutu ne işe yarar?

 A) Açık olan programları kapatır ancak bilgisayar ve kullanıcı hesabı açık kalır

B) Açık olan kullanıcı hesabını kilitler ancak açık olan programlar kapanmaz

C) Açık olan kullanıcı hesabı ile birlikte bilgisayarı da kapatır

***D) Açık olan kullanıcı hesabını ve tüm programları kapatır ancak bilgisayar açık kalır

E) Açık olan internet bağlantısını keser

 

20.Microsoft Word programında satırlar ve kelimeler arasında ok tuşları kullanarak gezinirken aynı zamanda seçim yapmak için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?

***A) Shift

B) Del

C) Alt

D) Ctrl

E) Tab

 

21.Microsoft Word programının giriş sekmesinde yer alan aşağıdaki düğmenin görevi nedir?

***A) Madde numaralandırması yapılmasını sağlar

B) Satır numarası eklenmesini sağlar

C) Seçili metinler arasında küçükten büyüğe doğru sıralama yapar

D) Sayfayı birden fazla sütuna böler

E) Hizalama seçeneklerinin kullanılmasını sağlar

 

Günler 08-10 10-12 12-13 13-15 15-17
Pazartesi          
Carsamba          
Cuma          

22.Yukarıdaki tablo için  aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) 1. Sütun sola hizalanmıştır

***B) 1. Satır ortalanmıştır

C) 6 sütundan oluşmaktadır

D) 4 satırdan oluşmaktadır

E) Toplamda 24 tane hücre vardır

 

23.Microsoft Word programında yer alan ve aşağıdaki resimde aktif olarak görünen düğmenin işlevi nedir?

A) Sola hizala

B) Sağa hizala

***C) Her iki yana yasla

D) Sayfa sütunları

E) Paragraf özellikleri

 

24.Microsoft Word programında yer alan ve aşağıdaki resimde aktif olarak görünen düğmenin işlevi nedir?

A) Kes

B) Küçült

***C) Kalın

D) Kopyala

E) Koyulaştır

 

25.Microsoft Word programında yer alan ve aşağıdaki resimde aktif olarak görünen düğmenin işlevi nedir?

A) İncelt

***B) İtalik

C) Times New Roman

D) Taşı

E) Tablo Ekle

 

26. Microsoft Word programının yer aldığı sınıflandırma kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?
 A) İşletim Sistemi

 ***B) Kelime İşlem

 C) Tablo- Grafik

 D) Hesap Tablosu

 E) Veri Tabanı

 

 

27.M.Word programında daha önceden kayıtlı bir dosyayı görüntülemek için aşağıdaki komutlardanhangisi kullanılır?

a)office düğmesi -yeni

***b)office düğmesi-aç

c)office düğmesi-baskı önizleme

d)office düğmesi-kaydet

eoffice düğmesi-farklı kaydet

 

28.Microsoft Word programının giriş sekmesinde yer alan aşağıdaki düğmelerin görevi nedir?

 A) Herhangi bir sayıyı 2 ile çarpma

******B) Alt simge ve üst simge ekleme

C) Herhangi bir sayıyı 2 ile bölme

D) Herhangi bir sayının karesini alma

E) Matematiksel fonksiyonları kullanma

 

29.BİLGİSAYARDA YÜKLÜ OLAN UYGULAMALARA ERİŞİM SAĞLAYAN MENÜDÜR.

 A)DOSYA MENÜSÜ

B)BELGELER MENÜ

***C)BAŞLAT MENÜSÜ

D)GÖRÜNÜM MENÜSÜ

E)ARAÇLAR MENÜSÜ

 

30.AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİN BAŞLAT MENÜSÜNDEN ERİŞİLİR?

 A)ARA

B)DENETİM MASASI

C)BELGELERİM

D) BİLGİSAYARIM 

*****E)HEPSİ

 

31.Windows Vista işletim sisteminde herhangi bir dosyayı başka bir alana taşımak ve kopyalamak için kullanılan tuş kombinasyonları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

***A) Taşıma :Ctrl + X » Ctrl + V Kopyalama :Ctrl + C » Ctrl + V

B) Taşıma :Ctrl + C » Ctrl + X Kopyalama :Ctrl + X » Ctrl + V

C) Taşıma :Ctrl + C... » Ctrl + V Kopyalama :Ctrl + X » Ctrl + V

D) Taşıma :Ctrl + X » Ctrl + V Kopyalama :Ctrl + X » Ctrl + C

E) Taşıma :Ctrl + X » Ctrl + V Kopyalama :Ctrl + S » Ctrl + C

 

32.Bir ay öncesine kadar oluşturulmuş dosyaları bulmak için izlenen yol aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ayarlar – Dosyalar ve Klasörler

B) Bul – Dosyalar ve Klasörler

****C) Bul - Dosyalar ve Klasörler – Değiştirilme Tarihi

D) Ayarlar – Dosyalar ve Klasörler – Değiştirilme Tarihi

E) Dosyalar ve Klasörler- Bul

 

33--Aşağıdakilerden hangisi internet kavramının en iyi ifadesidir?

A) Video ve ses gibi dosyaların paylaşım platformudur

B) Dosya paylaşım platformudur

C) Sosyal iletişim ortamıdır

***D) Uluslararası bir haberleşme ağıdır

E) Bölgesel bir haberleşme yapısıdır

 

34.Bilgisayarda kayıtlı olan Microsoft Word belgeleri arasından belge isminin 2. karakteri “e” olanları listelemek için arama bölümüne aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır?

****A) ?e*.doc

B) ?e*.ppt

C) *e.doc

D) *e?.doc

E) *e?.ppt

 

35-Microsoft Word’de bir sayfa için yönlendirme (dikey veya yatay) ayarı aşağıdaki sekmelerin hangisinde yer alır?

****A) Sayfa Düzeni

B) Başvurular

C) Ekle

D) Giriş

E) Postalar

 

36.Windows Vista işletim sisteminin spywareleri taramak için kullandığı program aşağıdakilerden hangisidir?

****A) Defender

B) Nero

C) NOD 32

D) Norton

E) Babylon

 

37. Windows Wista İşletim sisteminde bilgisayarın görüntü ayarını değiştirmek için hangisi  kulanılır

a-denetim masası-başlat-ayarlar

***b-ayarlar-denetim masası-görüntü

c-masa üstü-ayarlar-denetim masası

d-bilgisayarım-denetim masası-görüntü

e-ayarlar-yönetimsel ayarlar-görüntü 

Bilgisayar ve internet; eğitimden ticarete, kamudan özel sektöre, eğlenceden alış-verişe kadar birçok alanda klasikleşmiş anlayışları değiştirerek insanlara yeni bir hayat tarzı sunmuştur. Teknoloji ve bilim dünyasında ortaya çıkan değişme ve gelişmelerle birlikte, bilişim teknolojilerinin kullanıldığı yeni suç tipleri ortaya çıkmış ve suçlular da teknolojinin getirdiği yenilik ve kolaylıkları kullanmaya başlamıştır.

38. Yukarıda ki metinde word programında kullanılan yazı tipleri ayarlarından hangileri kullanılmıştır

 a- kalın iki yana yaslı altı çizili

***b- kalın italik altı çizili

c- kalın italik

d- kalın iki yana yaslı yazı tipi

e- kalın altı çizili yazı tipi

 

39. Bir dosya, klasör veya simgenin adını değiştirmek için, aşağıdaki klavye kısayol tuşlarından hangisi kullanılır?

A) F4

B) F3

***C) F2

D) F1

E) F5

40.Windows Vista işletim sistemini geçmişteki haline getirerek sistemdeki bir problemi çözmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılabilir?
*** A) Sistem Geri Yükleme

 B) Yeniden Başlatma

 C) Disk Yönetimi

 D) Görev Zamanlayıcı

 E) Aygıt Yönetimi