bakim ve yönetim 1. vize soru ve cevaplari

İZE ÇALIŞMA GRUBU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.ARADA İKİLEMDE KALINAN SORULAR MEVCUT.LÜTFEN DİKKAT EDİN.***-------------------------

1-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BRONKOSKOPİ İÇİN YANLIŞTIR

a.hemoptizi olduğunda kanayan yerin saptanması için uygulanır

b.lezyonların çıkarılması yada yok edilmesi için uygulanır

c.trekeobronşiyal sistemdeki yabancı cismi çıkarmak için uygulanmaktadır

d.hastanın solunum yollarındaki sekresyonu çıkaramadığı durumlarda uygulanmaktadır

e.öksürük refleksini başlatmak için uygulanmaktadır***

 

2-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYATHANE HMŞ. SORUMLULUKLARINDAN DEĞİLDİR

a.hastanın nakil işleri

b.hastanın güvenliği

c.empatik iletişim

****d.ameliyat onam formu konturolü**(kesin  doğru)

e.ilaç kontrolü

 

3-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KANSERLİ HASTALARDA NÖTROPENİ RİSKİNİ ARTIRAN DURUMLARDANDIR?

a.ileri yaş

b.kemik iliginde tümör tutulumu

c.önceden uygulanan kemoterapi

d.omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması

e.hepsi***

 

4-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ORGANİZMAYA İÇERDEN YA DA DIŞARDAN GELEN ONU TEHTİT EDEN VE ORGANİZMADA BİR SERİ REAKSİYON BAŞLATAN UYARANLARA VERİLEN ADDIR?

a.anksiyete

b.stres

c.stresör***

d.adaptasyon

e.depresyon

 

5-HANGİSİ METEBOLİK ASİDOZ NEDENLERİNDEN DEĞİLDİR?

a.fistüller

b.yetersiz böbrek fonksiyonu

c.ciddi enf.

d.düşük yağlı fazla karbonhidratlı diyet***

e.açlık

 

6-HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLANDIRMA SİSTEMİ İÇİN VERİLEN SIRALAMALARDAN HANGİSİ DOĞRUDUR

A. girişim sınıfı*gişişimin adı *girişimin alanı*girişimin kodu*aktiviteşeri*girişimin tanımı

B.gişişimin adı *girişimin alanı*girişim sınıfı*girişimin kodu*girişimin tanımı

*aktivitesi***

C.girişimin alanı*gişişimin adı *girişim sınıfı*girişimin kodu*girişimin tanımı

*aktivitesi

D.gişişimin adı *girişimin kodu*girişimin tanımı*aktivitesi*girişimin alanı*girişim sınıfı

E.gişişimin adı *girişim sınıfı*girişimin alanı*girişimin kodu*aktivitesi*girişimin tanımı

 

7-GÜNÜMÜZDE KML YE TAM ŞİFA SAĞLADIĞI GÖSTERİLMİŞ TEK TEDAVİ YÖNTEMİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR

a.radyoterapi

b.kemoterapi

c.alorjenik kemikl iliği nakli***

d.radyoterapi-kemoterapi

e.antibiyotik

 

8-HANGİSİ HİPERTANSİYONDA YAPILACAK YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİNDEN DEĞİLDİR

a.zayıflama

b.potasyum kısıtlama***

c.sigara içimininm bırakılması

d.tuz kısıtlaması

e.gevşeme tekniklerinin uygulanması

 

9-AŞAĞIDAKİLERDEN HANG PLÖREZİDE HMŞ GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR

a.2-4 saatarayla derin soluk alması desteklenir

b.torasentez için gerekli açıklama ve hazırlıklar yapmak

c.yüksek oarnda oksijen vermek***

d.skalalar kullanılarak ağrı düzeyini belirlemek

e.dispnesi için rahat edeceği pozisyon vermek

 

10. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KOMPANSE ŞOK EVRESİNİN ÖZELLİKLERİNDENDİR?

A) Kapiller geçirgenliğin arttığı ve jeneralize ödemin yaygın olduğu evredir.

B) Kalpte iskemiye yanıt olarak laktik asit birikiminin hızla arttığı evredir.

C) Anaerobik dönemin başladığı evredir.

D) Mikrosirkülasyondaki bozuklukların kontrol edilebildiği evredir.***

E) Gastrointestinal sistemde stres ülserlerinin oluştuğu evredir.

 

11. YANIKLI BİREYDE HİPERTROFİK SKARLARIN HACMİNİN AZALTILMASI İÇİN HEMŞİRENİN YAPABİLECEĞİ UYGULAMA NEDİR?

A) Debritman uygulamak

B) Hidroterapi

C) ROM egzersizleri uygulatılması

D) Elastik bandaj sargılarının uygulanması***

E) Masaj uygulamak

 

12 AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TANI KONDUKTAN SONRA HASTANIN EĞİTİMİNİ, REHABİLİTASYONUNU, SEMPTOM KONTROLÜNÜ, KOMPLİKASYONLARIN ERKEN TANISINI VE İZLEMİNİ İÇEREN KANSERDEN KORUNMA EVRESİDİR?

A) Dördüncül koruma

B) Üçüncül koruma**

C) İkincil korunma

D) Birincil korunma

E) Hiçbiri

 

13- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYAT ÖNCESİ GECE HAZIRLIKLARINDAN DEĞİLDİR?

A) Gastrointestinal sistem hazırlığı

B) Anestezi hazırlığı

C) Hastanın ameliyat gömleğinin ve varis çoraplarının giydirilmesi***

D) İstirahat ve uykunun sağlanması

E) Cilt hazırlığı

 

 

15-GÖĞÜS TÜPÜ OLAN HASTAYA BAKIM VERİYORSUNUZ. HASTA ANKSİYETELİ VE AĞRISI İÇİN İLAÇ ALMAYA KORKUYOR, ÇÜNKÜ HASTA AKTİF OLMASI GEREKTİĞİNİ, DERİN SOLUK ALMASI VE ÖKSÜRMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR. AĞRI KESİCİ İLAÇLARIN, KENDİSİNE UYKU VERECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR. BU DURUMDA AŞAĞIDAKİ DAVRANIŞLARDAN HANGİSİNİ GÖSTERİRSİNİZ?

A) Her şeye rağmen ilacı veririm

B) Doktora bildiririm

****C) Ağrı kontrolü ile aktif olabileceğini açıklarım

D) İlacın uyku yapmayacağını anlatırım

E) Ağrısının sandığı kadar olmadığını söylerim

 

16- AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE TORAKOTOMİLİ HASTANIZ, SAPLANIR TARZDA GÖĞÜS AĞRISINDA ARTIŞI OLDUĞUNDAN ŞİKAYET ETMEKTEDİR. HASTANIZI DEĞERLENDİRDİĞİNİZDE, SOLUNUM HIZINDA, NABIZDA VE ANKSİYETEDE ARTIŞ OLDUĞUNU SAPTADINIZ. GÖĞÜS TÜP SİSTEMİNİ DEĞERLENDİRİP, TOPLAMA TÜPÜNÜN SU ALTI BÖLMESİNİN BOŞ OLDUĞUNU NOT ETTİNİZ. HASTANIN GÖĞÜS AĞRISININ NEDENİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A) İnsizyon ağrısı

*****B) Pnömotoraksın kötüleşmesi(KESİN DOĞRU)

C) Pnömotoraksın düzelmesi

D) Göğüs tüp sisteminin fonksiyonunun bozulması

E) Anksiyete

 

17- KALP AMELİYATI SIRASINDA 5-6 ÜNİTE BANKA KANI VERİLEN HASTALARDA AMELİYAT SONRASI İZLENMESİ GEREKEN KOMPLİKASYON AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A) Hiperkalsemi

B) Hipokalsemi***

C) Hiponatremi

D) Hipernatremi

E) Hipermagnezemi

 

18- AŞAĞIDAİLERİN HANGİSİNDE ORTOPNE TANIMI DOĞRU YAPILMIŞTIR?

A) Birbirini izleyen apne-hipoventilasyon-hiperventilasyon-apne periyodlarından oluşur.

B) Dik oturma ve ayakta durma dışındaki pozisyonlarda görülen solunum güçlüğü.***

C) Hücre fonksiyonları için yetersiz oksijen sağlanması

D) Cildin morumsu renk almasıdır

E) Arter kanında gerçek oksijen miktarında azalma

 

19-. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ ASTIMIN KOAH’DAN EN BELİRGİN FARKIDIR?

A) Astımın kronik hastalık olması

B) Astımda dispne görülmesi

C) Astım semptomlarının tedavi ile veya kendiliğinden geçmesi***

D) Astımda alerjenlerin etkili olması

E) Astımda siyanoz görülmesi

 

20-. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KRONİK BRONŞİTİ OLAN HASTADA HEMŞİRELİK TANILARINDAN AKTİVİTE İNTOLERANSININ NEDENİDİR?

A) Hastanın yeterli hidrasyonunun sağlanamaması

B) Oksijen taşınmasındaki yetersizlik ve oksijen gereksiniminin karşılanamaması***

C) Boğulma korkusu

D) Uyku bozukluğu

E) Ailenin yaşam sürecindeki değişiklik

 

21- HANGİSİ SOL VENTRİKÜLER DİYASTOLÜN HIZLI DOLUŞ FAZININ SONUNDA DUYULAN KALP SESİDİR?

A) İkinci kalp sesi

B) Birinci kalp sesi

C) Üçüncü kalp sesi***

D) Dördüncü kalp sesi

E) Hiçbiri

 

22. HANGİSİ SANTRAL VENÖZ BASINCIN ARTTIĞI DURUMLARDAN DEĞİLDİR?

A) Pulmoner hipertansiyon

B) Sıvı yüklenmesi

C) Diüretik kullanım***

D) Sağ ventrikül yetersizliği

E) Superior vena kava obstrüksiyonu

 

23- HANGİSİ NİTROGLİSERİN DİL ALTI FORMU KULLANIMI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALARDAN DEĞİLDİR?

A) Tablet yutulmamalı

B) İlacı almadan önce ağız nemli olmalı

C) Tablet ağızda çözünürken su içilmeli***

D) Tablet yanma hissi oluşturmalı

E) Hiçbiri

 

24-HANGİSİ AKUT MİYOKARD ENFARTÜSÜ OLAN HASTADA “GAZ DEĞİŞİMİNDE BOZULMA” HEMŞİRELİK TANISINA YÖNELİK GİRİŞİMLER İÇİN YANLIŞTIR?

A) Akciğer sesleri dinlenir

B) Oksijen uygulanır ve oksijen saturasyonunu değerlendirilir

C) Arteriyel kan gazlarını izlenir

D) Ayaklar 30-60 derece yükseltilir***

E) Korku ve anksiyeteyi engellemek için hastaya işlemler hakkında bilgi verilir

 

25- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KANIN ÖZELLİKLERİ İÇİN DOĞRU DEĞİLDİR?

A) Venöz kan koyu kırmızıdır

B) Normal ağırlıkta bir insanda 5-6 litre kan bulunur

C) Kan suya göre üç dört kez daha fazla vizikoziteye sahiptir

D) Kan hafif alkalendir

E) Arteryel kan hemoglobine bağlı oksijen nedeniyle koyu kırmızıdır***

 

26-TAKSONOMİ NEDEN ONEMLİDİR?

***a-Bilgi gucu olusturmak icin***(KESİNLEŞTİ)

b-Dile zenginlik kazandirmak icin

c-Farkli ozelliklere sahip olgulari tanimak icin

d-Kulturler arasi iletisimi guclendirmek icin

e-Bilgi icindeki farkliliklari ortadan kaldirmak icin

 

27- HODGKİN HASTALIĞININ KLİNİK OLARAK 2. EVRESİNİ AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TANIMLAMAKTADIR?

A) Bir bölgede bir ya da birkaç büyümüş lenf düğümü vardır

B) Birden fazla bölgede lenf düğümü vardır. Fakat bu düğümler diyafragmanın hem alt, hem de üst tarafındadır.

C) Hastalık diğer organlara da yayılmıştır.

D) Birden fazla bölgede lenf düğümleri vardır. Fakat bu düğümlerin hepsi diyafragmanın bir tarafındadır.***

E) Hiçbiri

 

28- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HEMOFİLİ HASTASININ HEMŞİRELİK BAKIMINDA YANLIŞTIR.(DÜZELTİLMİŞ)

A) Diş çektireceklerinde, hekime du¬rumları hakkında bilgi vermeleri gerektiği açıklanır.

B) Hastalara yanlarında hemofili tanısı ol¬duğunu belirten kimlik taşımaları önerilir.

C) Burun kanamalarında tampon kullanılarak basınç uygu¬lanmaması, uygulandığında kanamanın tekrar devam edeceği anlatılır.

D) Eklemlerdeki hematom nedeniyle hastalarda ağrı olduğunda sıcak uygulama yapılması***

E) Ameliyat sonrası insizyon yeri sık sık kontrol edilir, yaşam bulguları izlenir.

 

29-HANGİSİ ÜRİNER SİSTEMLE İLGİLİ PROBLEMİ OLAN HASTANIN FİZİKSEL DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN İNCELENECEK KRİTERLERDEN DEĞİLDİR?

A) Kan basıncını değerlendirmek

B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek

C) Böbreklerin boyut ve biçimini değerlendirmek

D) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığını değerlendirmek

E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek***

 

30-. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA HAVA YOLLARI AÇIKLIĞININ SAĞLANMASI İÇİN YAPILMASI GEREKLİ HEMŞİRELİK GİRİŞİMİDİR?

A) Sadece ilaç tedavisi yeterlidir

B) Hasta bol sıvı içmesi için teşvik edilir***

C) Özel bir diyet uygulanır

D) Hasta entübe edilir

E) Oksijen verilir

 

31. AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ STRESLİ DURUMUN UNSURLARINI DOĞRUDAN DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK ETKİNLİKLERİ İÇEREN BAŞ ETME YÖNTEMİDİR?

A) Problem odaklı başa çıkma***

B) Sosyal destek arama

C) Duygusal odaklı başa çıkma

D) Kaçma-kaçınma

E) İnkar

 

32-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BEYİN FONKSİYONLARININ EN ERKEN BOZULDUĞU ŞOK TİPİDİR?

A) Kardiyojenik şok

B) Nörojenik şok

C) Hipovolemik şok

D) Septik şok***

E) Anaflaktik şok

 

33- HANGİSİ YANIKLI BİREYDE ACİL EVREDE BAKIM YÖNETİMİ KONULARINDAN DEĞİLDİR?

A) Dolaşım ve doku perfüzyonunu sürdürmek

B) Sıvı elektrolit dengesini sürdürmek

C) Solunumu sağlamak

D) Yara bakımı sağlamak***

E) Gaz değişimi bozulmalarını engellemek

 

34- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYAT ÖNCESİ YASAL HAZIRLIKTA YANLIŞ BİR DAVRANIŞTIR?

A) Bilinçsiz ve 18 yaşından küçükler içinde izin formu ebeveynlerine imzalatılmalıdır.

B) Hastanın sonradan izni geri çekme hakkı vardır

C) Yalnız hayat kurtarıcı ameliyatlar acil olduğu durumda izin almadan yapılabilir.

D) İmzalatılan izin formu hasta ile birlikte ameliyathaneye gönderilmelidir.

****E) hiçbiri(ŞEKLİNDE DEĞİŞTİRMİŞ ATAUZEM)

ARKADAŞLAR CVP ŞIKKI DEĞİŞMEYENLERDE ŞU ŞEKİLDE

****E)BİREYİN KENDİSİNDEN ALINAN BİLGİLENDİRİLMİŞİZİN VERİLEN BİLGİYİ ANLADIĞINI İFADE EDİYORSA GEÇERLİDİR

DİKKAT EDİN LÜTFEN

35- ARTERİAL KAN GAZLARI VE TİDAL VOLÜM İZLEMİ ÖNCELİKLE HANGİ HEMŞİRELİK TANISININ GİRİŞİMLERİDİR?

A) Bilgi eksikliği

B) Anksiyete

C) Gaz değişiminde bozulma***

D) Duyusal algı bozukluğu

E) Yetersiz böbrek doku perfüzyon

 

36-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PLÖREZİDE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR?

A) Torasentez için gerekli açıklama ve hazırlıkları yapmak

B) Skalalar kullanılarak ağrı düzeyi belirlemek

C) 2-4 saat arayla derin soluk alması için desteklemek

D) Yüksek oranda Oksijen vermek***

E) Dispnesi için rahat edeceği pozisyon vermek

 

37--. HANGİSİ KORONER KALP HASTALIKLARI ARASINDA EN SIK GÖRÜLEN HASTALIKTIR?

A) Arteriyel yetmezlik

B) Aort disseksiyonu

C) Angina pektoris***

D) Akut miyokard enfarktüsü

E) Mitral darlık

 

38- ORAK HÜCRELİ ANEMİDE KRİZLERİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDİR?

A) Sıcak

B) Demir eksikliği

C) Antibiyotik kullanımı

D) Dehidratasyon, hipoksi**

E) B12 eksikliği

 

39- HANGİSİ ÜRİNER SİSTEMLE İLGİLİ PROBLEMİ OLAN HASTANIN FİZİKSEL DEĞERLENDİRMESİ YAPILIRKEN İNCELENECEK KRİTERLERDEN DEĞİLDİR?

A) Böbreklerin boyut ve biçimini de¬ğerlendirmek

B) Solunum hızı ve ritmini değerlendirmek

C) Kadınlarda valsalva manevrası sonrası idrar kaçırma olup olmadığını değerlendirmek

D) Kan basıncını değerlendirmek

E) Hastalığa psikolojik uyumunu değerlendirmek***

 

40- HANGİSİ GLOMERULONEFRİT’ İ OLAN HASTANIN BAKIMI İÇİN YANLIŞTIR?

A) Hastaya kalıcı böbrek hasarını önlemede ilaç tedavisi, yatak istirahatı ve diyetin önemini anlatılmalıdır.

B) Streptokoksik deri enfeksiyonlarının yayılımını engellemek için kişisel temizliğin önemi vurgulanmalıdır.

C) Hasta bol sıvı alması için teşvik edilmelidir.***

D) Boğaz enfeksiyonlarının ve deri lezyonlarının erken tanı ve tedavisi teşvik edilmelidir.

E) Hasta ve yakınlarına hekime başvurmaları geren durumlar anlatılmalıdır.

 

41- HANGİSİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİNİN OLİGURİK EVRESİNDE ORTAYA ÇIKAN BELİRTİLERDEN DEĞİLDİR?

A) Azotemi gelişir

B) Metabolik asidoz gelişir

C) Hipertansiyon gelişir

D) Sıvı volümü aşırı artar

E) Glomeruler filtrasyon hızı artar***

 

42- HANGİSİ KOL YA DA BACAĞINDA FİSTÜL’ Ü OLAN HASTANIN PROBLEMLERİNİ EN AZA İNDİREBİLMEK İÇİN YAPILMAMASI GEREKEN UYGULAMALARDANDIR?

A) Kan basıncı kontrolü için fistülün olduğu koldan kan basıncı sık aralıklarla ölçülür***

B) Enfeksiyonu önlemek için bölge, antiseptik bir solüsyonla temizlenir

C) Bölgedeki derinin esnekliğini korumak için yumuşatıcı kremler sürülür

D) Pıhtılaşmayı önlemek için sıcak pansuman yapılır

E) Bölge kanamayı önlemek için travmalardan korunur

 

43- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HİDROJEN İYONU İÇİN DOĞRU DEĞİLDİR?

A) Bir sıvının pH’ sı 7 den küçük ise ortam asit 7 den büyük ise ortam alkalidir.

 

***B) Arteryel kanda H+ konsantrasyonu venöz kandan daha yüksektir.***

C) Bir insanın birkaç saatten fazla yaşayabileceği en yüksek pH değeri ise 8.0 dır.

D) pH hidrojen iyonu konsantrasyonun (-) logaritmasıdır.

EHiçbiri

 

44- AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ AMELİYAT SONRASI DÖNEMDE TROMBOFLEBİTİ ÖNLEMEK İÇİN KORUYUCU ÖNLEMLERDEN DEĞİLDİR?

A) Yeterli sıvı alımı

B) Erken ayağı kaldırma egzersizi

C) Varis çorabı

D) Bacak egzersizleri

E) Öksürük egzersizi***

 

45-HANGİSİ PERİFERİK NABIZ DEĞERLENDİRMESİNDE 3+ GÖSTERGESİNİN BULGUSUDUR?

a.)nabız zor palpe edilir,1+ den daha güçlü hissedilir,basınç uygulandığında kolayca silinebilir

b.)nabız ipliksi ,zayıf ve zor palpe edilir,basınç uygulandığında kolayca silinir

c.)normal basınç***

d.)nabız yok

e.)nabız güçlü yada sıçrayıcı özelliktedir,kolayca palpe edilir.

 

46-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ PULMONER KALP HASTALIĞININ (KORPULMONALE) ETYOLOJİSİNDE YER ALIR?

A) Tüberküloz

B) Pulmoner arter vazokonstrüksiyonu

C) Kronik bronşit***

D) Gastrik içeriğin aspirasyonu

E) Suda boğulma

 

47-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU İŞLEMİNDEN SONRA HASTA BAKIMINDA YAPILMASI GEREKLİ İŞLEMDİR?

A) Hastaya kan transfüzyonu yapılır

B) Özel bir takip gerektirmez

C) Kanama var ise bölgeye buz paketiyle birlikte hafif basınç uygulanması gerekebilir.***

D) Hastaya hareket kısıtlaması önerilir

E) Hastaya özel bir diyet uygulanır

 

48-HANGİSİ YANİKLİ BİREYİN OLAY YERİNDE BAKİMİNİ YONETİRKEN AGRİ YONETİMİ İCİN UYGULANABİLECEK GİRİSİMLERDEN DEGİLDİR?

a-Yanikli bolgeyi nemli tutmak

b-Bulleri patlatmak***

c-Yanik alanin uzerini ortmek

d-Soguk uygulama

e-Kuru pansuman uygulamak.

 

49-PERİFERİK DAMAR HASTALİKLARİ BAKİMİNDA ARTER KAYNAKLİ HASTALİKLARDA EKSTREMİTELERİN POZİSYONU NASİL OLMALİDİR?

a-Hasta ayakta durmali

b-Hastanin basi yatarken 15-20 cm yukseltilmeli***

c-Doktor istemine gore degisir

d-Bacaklar SIK SIK kalp seviyesinden yukari kaldirilmali

e-Hicbiri

 

50-YABANCİ CİSİMLER VE MİKROORGANİZMALAR DAHA COK NEDEN SAG BRONSA YERLESİR?

a-Anatomik olarak dar oldugu icin

b-Yatay olarak akcigere girdigi icin

c-Anatomik olarak genis oldugu icin

d-Sag brons trakeanin devami oldugundan***

e-Anatomik olarak kisa oldugu icin

 

51-HANGİSİ SANTRAL VENOZ BASİNCİNİN ARTTİGİ DURUMLARDAN DEGİLDİR?

a-Diuretik kullanimi***

b-Pulmoner hipertansiyon

c-Sag ventrikul yetersizligi

d-Sivi yuklenmesi

e-Superior vena kava obstruksiyonu

 

52-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BURGER HASTALIĞININ TEDAVİ VE BAKIM AMAÇLARI İÇERİSİNDE YER ALMAZ?

a) ağrıyı gidermek

b) hastaya psikolojik destek olmak

c) vazokonstrüksiyonu sağlamak***

d) hastalığın ilerlemesini önlemek

e) uygun egzersiz programına başlamak

 

53-HEMŞİRELİK TANISI İÇİN AŞAĞIDA VERİLEN İFADELERDEN HANGİSİ YANLIŞTIR?

a.)mevcut yada olası sağlık sorunlarıyla ilgilenir

b.)hemşire tarafından verilen klinik bir karardır

c.)hastanın problemini tanımlar

d.)hemşirenin bakım sağlama rolünü tanımlar***

e.)bireysel bakım planının geliştirilmesinde en önemli adımdır

 

54-HANGİSİ YANIKLI BİREYDE ACİL EVREDE BAKIM YÖNETİMİ KONULARINDAN DEĞİLDİR?

a.)dolaşım ve doku perfüzyonunu sürdürmek

b.)sıvı elektrolit dengesini sürdürmek

c.)solunumu sağlamak

d.)yara bakımını sağlama***

e.)gaz değişimi bozulmalarını engellemek

 

55-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ TROMBOSİTOPENİSİ OLAN KANSERLİ HASTADA UYGULANACAK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDEN DEĞİLDİR?

a.)hastalarda defakasyon sırasında ve ağır objeleri kaldırırken valsalva manevrasından kaçınmalarını söylemek

b.)sistolik kan basıncının 140mmHg ‘nin altıda tutulmasını sağlamak

c.)intra musculer enj. Kaçınmak

d.)nonsteroid antiinflamatuar ve aspirin içeren ilaçların kullanımını engellemek

e.)invazif girişimler sonrasında bası ve sıcak uygulamak.***

 

56-aşağıdakilerden hangisi kanserli hastada nötropeni riskini artıran durumlardandır?

a)önceden uygulanan kemoterapi

b)kemik iliğinde tümör tutulumu

c)omurganın aşağı kısmı ve pelvise radyoterapi uygulanması

d)ileri yaş

e)hepsi

 

57-aşağıdakilerden hangisi böbreklerin homeostazisin korunmasına yönelik görevlerindendir?

A) sodyum miktarını düzenlemek

B) artık ürünleri atmak

C) h iyonu dengesini düzenlemek

D) kan ve hücre dışı sıvının bileşimini düzenlemek

E) hepsi***

 

58-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİ BOZAN DURUMLARDANDIR?

A) bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları

B) malnütrisyon

C) depresyon

D) alkol-sigara

*E) hepsi***

 

59-HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ SINIFLAMASININ KULLANILMADIĞI ALAN HANGİSİDİR?

a. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları bağımsız girişimler

b. Hemşirelerin hastalar adına uyguladıkları ortak girişimler

c. Evde bakım ortamları

d. Kronik bakım

e. Tıbbi tedavi ****

 

60-AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ HOMEOSTAZİSE YÖNELİK HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİNDENDİR?

A) sağlık eğitimi

B) gereken tıbbi ve bakım müdahalelerinin uygulanması

C) komplikasyonların gelişmesinin önlenmesine yönelik bakım uygulamalarının yapılması

D) bireyin bozulan denge durumuna uyum sürecinde desteklenmesi

*E) hepsi***