-

Forum

hemsirelik bakim ve yönetim 23. hafta sorular-1

  öz
76 Posts
   
03.04.2011, 11:22
 
E-Mail Profile

hemsirelik bakim ve yönetim 23. hafta sorular-1
 
  2) bir nöronun küçük dallarının, diğer bir nöronun çıkıntıları ya da hücresiyle birleştiği yere ne denir?

a)ranvier boğumları

b)dentrit

***c)sinaps

d)akson

3)işitme ve görme merkezi nerden kontrol edilir?

a)pons

b)bulbus

c)serebrum

***d)orta beyin

4) Sinir lifleri burada çaprazlaştığı için beyinin sağ hemisferi vücudun sol

tarafını, sol hemisferi vücudun sağ tarafını kontrol edildiği yer neresidir?

***a)bulbus

b)pons

c)orta beyin

d)sinap

5)Aşağıdakilerden hangisi vücudun kas haraketlerini koordine eder?

***a)beyincik

b)bulbus

c)pons

d)orta beyin

6) Kalp, akciğerler, damarlar, sindirim sistemi ve salgı bezlerinin çalışmasını düzenler. İç dengenin düzenlenmesi ve sürdürülmesinden sorumlu olan sinir sistemi hangisidir?

a)kranial sinirler

***b)otonom sinirler

c)spinal sinirler

d)merkezi sinir sistemi7)koku bozukluğu,görme alanı değişikliği,kornea refleksi kaybı,dil haraketleri hangi tür değerlendirmeyle belirlenir?

a)mental durum değerlendirmesi

***b)kafaçiftleri değerlendirmesi

c)motor değerlendirme

d)refleks muayenesinde

8)Beyin dokusu ile ilgili anomalileri saptama en etkili yöntem hangisidir?

a)BT

***b)MRG

c)PET

d)EEG

9)Aşağıdakilerden hangisi EEG için hemşirelik bakımında yanlıştır?

a)Hastaya işlemden önce saçlarını uygun bir şampuanla yıkaması, yıkadıktan sonra elektronların yapışmasını engelleyebilecek, krem, jöle, sprey kullanmaması gerektiği söylenmelidirb)İşlemden 24–48 saat önce hastanın önceden kullandığı antidepresan, antikonvülzan, ilaçlar kesilmeli

***c) çay, kahve gibi uyarıcı içeceklerin alınması bir sakınca olmadığı açılanmalı.d)İşlemden önceki gece hastanın geç uyuyup, sabah erken kalkması sağlanarak hastanın işlem sırasında uyuması kolaylaştırılmalıdır

10)Tanı amaçlı alınan lomber ponksiyonlardan hangisi yanlıştır?a)BOS basıncını ölçmek,

b)laboratuar incelemesi için BOS örneği almak

c)radyo opak madde vermek için

***d)bazı cerrahi girişimlerde anestezi için

11)Lomber ponksiyonun kontrendike olduğu durumlar hangileridir?

a)LP obstrüktif hidrosefalide

,b) kitle nedeniyle oluşan basınç artışında,

c)kanama diyatezlerinde,

d) lokal deri ya da epidural enfeksiyonlarda

***e)hepsi12)KİBASI ERKEN DÖNEM BULGUSU HANGİSİDİR*

a-tansiyon düşüklüğü

b-hipotermi

c-nabız tüksekliği

d-ısı artışı**

e-hiçbiri

13)KİBASTA BAŞIN POZİSYONU NE OLMALIDIR?

a-20-30 derece yükdekte

b-40-50 derece yüksekte

c30-40 derece yüksekte**

d-hiçbiri

8 dakika önce • Gönderiyi Düzenle • Gönderiyi Sil14)pet çekilecekse hastanın şekeri kaçın altında tutulmalıdır?

a-120

b-130

c-140

d-150**

e-12515)mental durum değerlendirmesinde hangier değerlendirilir?

a- Bilinç düzeyi

b-Oryantasyonu

c-Konuşma ve dil

d-Hafıza

e-Hesap yapma

f- hepsi**16)eeg .çekilmeden kaç saat önce ilaçları kesilir?

a-6saat

b-12saat

c-24-48saat**

d-10 saat

e-hiçbiri17)spinal kordun uzunluğu kaç cm dir?

a-30

b-40

c-50

d-35

e-45**

18)lomber ponksiyon içn hangi aralığa girilir?

a-5-6

b-7-8

c-1-2

d-2-3

e-3-4**

19)spinal cord kaç çift sinirden oluşur?

a-21

b-28

c-30

d-31**

e-41

20)kraniyal sinirler kaç tanedir?

a-18

b-13

c-14

d-12**

e-16

21)servikal bölümde kaç tane spinal sinir vardır?

a-6

b-10

c-7

d-9

e-8**22)spinal kordun toraks bölümünde kaç tane sinir vardır?

a-10

b-14

c-16

d-12**

E-1123)bölgesel serabral glikoz metabolizması hangi tetkikle değerlendirilir?

a-MR

B-BEYİN BT

C-EEG

D-EP

E-PET**

24)KAFA İÇ BASINCININ M NORMAL DEĞERİ KAÇTIR?

a-12-120

b-12-149

c-13-130

d-80-180**

e-hiçbiri

25)korku kavga saldırı ve ağrı durumlarında hangi sinir sistemi yönetir?

a-parasempatik

b-kolinerjik

c-hiçbiri

d-otonom**

269beyin kaç bölümden oluşur?

a-2

b-3**

c-4

d-527)nöronun bölümleri nelerdir?

a-hücre gövdesi

b-akson

c-dendrit

d-hepsi**28)EEG hangi durumlerda kullanılır?

a-beyin ölümü

b-metabolik hastakıllar

c-sinir sistemi hastalıkları

d-ilaç toksikasyonları

e-hepsi***29)kaslara iğnler batırılarak sinir ölçümünün yapılmasına ne denir?

a-PET

b-EEG

C-EP

D-MR

E-EMG***30) Sinir sistemini hangi işlevlerin kontrolünü sağlamaktadır?a) motor

b) duyusal

c) otonom

d) bilişsel ve davranışsal

e) hepsi***

f) hiçbiri

31) Periferik sinirlerin aksonlarının bu kılıfa ne denir?a) myelin

b) akson

c) dentrit

d) Schwann***

32) Aşağıdakilerden hangisinde Ranvier boğumları vardır?a) dentrit

b) akson

c) myelin

d) schwann***33) Sinaps nerede bulunur?a) medulla ve orta beyin arasında bulunur.

b) orta beyin,pons ve bulbus arasında bulunur.

c) bir nöronun küçük dallarının,diğer bir nöronun çıkıntıları ya da hücresiyle birleştiği yerdir

.*** d) beyin,serebellum ,beyin sapının kesiştiği yerde bulunur.34) Nöronlar üç grupta bulunur.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a) duyu nöronları

b) merkezi sinir sistemi nöronları

c) motor nöronları

d) denge nöronları***

35) Beyin üç bölümden meydana gelir.a) serebrum ( ana beyin )

b) beyin sapı

c) serebellum ( beyincik )

d) hepsi***

e) hiçbiri36) Serebrum ( ana beyin ) kaç gram ağırlığındadır?a) 1200

b) 1800

c) 1400***

d) 1500

37)Beyin hemisferlerinin her ikiside dört lobdan oluşur.a) frontal

b) pariyetal

c) temporal

d) oksipital

e) hepsi***

f) hiçbiri38) İşitme ve görme merkezi nerededir?a) orta beyin***

b) beyin sapı

c) pons

d) serebellum

e) hiçbiri

39) Kalp,solunum ve kan basıncını hangisi kontrol eder?a) bulbus

b) pons***

c) orta beyin

d) beyin sapı40) Aşağıdaki merkezlerin görevleri şunlardır.a) beynin sağ hemisferi vücudun sol tarafını,sol hemisfer vücudun sağ tarafını kontrol eder.

b) IX-X-XI-XII son dört kranial sinirin bağlantı yeri medulladır.

c) medulla kardiyak,solunum,vazomotor merkez,kusma ve hıçkırık merkezlerinide içerir.

d) hepsi***

e) hiçbiri

41) EEG çekilecek hastaya işlemden ne kadar süre önce antidepresan,antikonvülzan kullanmaması gerektiği söylenir?a) 8-12 st

b) 48-72 st

c) 24-48 st***

d) 12-48 st42) Girişimsel tanı yöntemlerinden değildir?a) lomber ponksiyon ( LP )

b) elektromiyografi ( EMG)

c) elektrokardiyografi ( EKG)***

d) serebral anjiografi2 dakika önce

Sibel Çilek Aldemir

* 35) Beyin üç bölümden meydana gelir.a) serebrum ( ana beyin )

b) beyin sapı

c) serebellum ( beyincik )

d) hepsi***

e) hiçbiri36) Serebrum ( ana beyin ) kaç gram ağırlığındadır?a) 1200

b) 1800

c) 1400***

d) 150037)Beyin hemisferlerinin her ikiside dört lobdan oluşur.a) frontal

b) pariyetal

c) temporal

d) oksipital

e) hepsi***

f) hiçbiri38) İşitme ve görme merkezi nerededir?a) orta beyin***

b) beyin sapı

c) pons

d) serebellum

e) hiçbiri39) Kalp,solunum ve kan basıncını hangisi kontrol eder?a) bulbus

b) pons***

c) orta beyin

d) beyin sapı40) Aşağıdaki merkezlerin görevleri şunlardır.a) beynin sağ hemisferi vücudun sol tarafını,sol hemisfer vücudun sağ tarafını kontrol eder.

b) IX-X-XI-XII son dört kranial sinirin bağlantı yeri medulladır.

c) medulla kardiyak,solunum,vazomotor merkez,kusma ve hıçkırık merkezlerinide içerir.

d) hepsi***

e) hiçbiri

41) EEG çekilecek hastaya işlemden ne kadar süre önce antidepresan,antikonvülzan kullanmaması gerektiği söylenir?a) 8-12 st

b) 48-72 st

c) 24-48 st***

d) 12-48 st42) Girişimsel tanı yöntemlerinden değildir?a) lomber ponksiyon ( LP )

b) elektromiyografi ( EMG)

c) elektrokardiyografi ( EKG)***

d) serebral anjiografi

43)merkezi sinir sistemindeki inflamasyon ve nöronların etrafını saran miyelin kılıfın kaybı, hatta zaman içinde miyelinin altındaki aksonun hasarı ile karakterize nöroimmün bir hastalıktır. bu hastalık nedir

a-menenjit

b-gulian bare sendromu

c-myastenia graves

d-ms**

44)beyin ve omurliiği saran meninkslerin inflamasyonudur?

a-ms

b-graves hastalığı

c-parkinson

d-alhzeymır

e-menenjit**45)MS HASTALIĞINDA NELERDEN KAÇINILIR?

A-sıcaktan

b-aşırı egzersizden

c-stres

d-yorgunluk

e-hepsi**

46)PARKİNSON HAST.BEYİNDE HANGİ MADEDE EKSİKTİR?

a-endorfin

b-acth

d-tsh

c-prolaktin

e-dopamin***47)ms hastaları en çok hangi pozisyonda yatırılır?

a-supine

b-ortopne

c-prone**

d-hiçbiri

48)myastenik krizde kesinlikle kullanılmayan ilaç nedir?

a-atropin

b-diüritik

c-kortizon

d-morfin **

49)epilepsisi olanlar kaç yıl nöbet geçirmediyse ehliyet alabilir?

a-1-2yıl

b-5 yıl

c-4yıl

d-1-3yıl**

e-hiçbiri50)pnömokoksik menenjitin komplikasyonları nelerdir?

a-demans sarılk

b-epilepsi

c-hemipleji

d-sarılık

e-hepsi**

51)hangi menenjitte izalasyon şarttır?

a-ms

b-myasteniz graves

c-pnömokoksik menenjit

d-menengokoksik menenjit**

e-hepsi52)bradikinezi nedir?

a-hareketsizlik

b-hareketlerde yavaşlama**

c-kas sertliği

d-hiçbiri

53)Aşağıdakilerden hangisi beyin ödemine neden olan faktörlerden değilidir?

a)karaciğer yetmezliği

b)menenjit

c)beyin enfarktüsü

d)ensefalit

***e)hipertansiyon

54) Kafa süturlarının erken kapanması ve beyin gelişmesine uymaması sonucu kafa içi basıncın artmasına nedenir?

a)dizatri

b)asinerji

c)nistagmus

d)dismetri

***e) Kraniyostenozis55)Aşağıdakilerden hangisi KİBAS erken belirtilerinden değildir?

***a)tentaryum

b)bulanık görme

c)fışkırır tarzda kusma

d)pupillalarda dilatasyon

e)bilinç bozukluğu56)aşağıdakilerden hangisi foramen magnumda görülen herniasyon şekillerinden değildir?

a)falk herniasyonu

***b)femoral herniasyon

c)tentoryal herniasyon

d)foramen magnum herniasyonu

57)Aşağıdakilerden hangisi KİBAS a yönelik tedavi girişimlerinden yanlış olanıdır?

a)Sıvı alımı kısıtlanır,

b)BOS drenajı arttırılır, beden ısısı kontrol altına alınır

c) sistemik kan basıncı ve oksijenlenme normal düzeyde sürdürülür

d) Hücrelerin metabolik gereksinimi azaltılır

***e) Hipoventilasyon kontrol altına alınır

58)Aşağıdakilerden hangisi KİBAS ta hemşirelik bakımında yanlış verilmiştir?a)Hastanın pozisyonu değiştirirken kafa içi basıncında artışa neden olabilecek şiddetli döndürme, boyunu fleksiyona getirme gibi hareketlerden kaçınılırb)aspirasyon sırasında ve sonrasında hastaya oksijen vermek, aspirasyon işlemini on saniyeden uzun süre uygulamamak gibi ilkelere dikkat edilmelidirc)Lavman, ıkınma, öksürme, hapşırma, nazotrekeal aspirasyon gibi zorlayıcı işlemlerden kaçınmak gerekird)Baş ağrısı için sakıncası yoksa asetilsalisilik asit, kafein ,sedatifler verilebilire)drenaj torbalarının ve kateterlerin değiştirilmesi sırasında steriliteye dikkat edilmeli59)algılama, dikkat, zeka, yargılama, gerçeği değerlendirme, bellek, oryantasyon gibi edinilmiş bilişsel işlevlerde ve becerilerde ilerleyici azalma ve bunlara paralel olarak sosyal ve mesleki yaşantının bozulması ile gelişen bir süreçtir.tanımı aşağıdakilerden hangi hastalığa aittir

a)epilepsi

b)majör depresyon

c)demans***

d)şizofreni60) Demansların yüzde kaçını Alzheimer oluşturur

a) %50-70***

b)%60-80

c) %80-90

d) %30-4061) hangisi Alzheimer hastalığının başlangıç evresinde görülür?

a)dalgınlık ve unutkanlık başlar telefon numaralarını, önemsiz olayları ve çok yakını olmayan kimselerin isimlerini unutur.

b) Sponton aktivitelerde yetersizlik ve kararsızlık,yer ve zaman oryantasyonunda bozulma,

c) konsantrasyon yeteneğinde azalma, Çevreye, olaylara ve insanlara karşı umursamazlık

d)algılama bozukluğu, duygusal değişiklikler, dikkatsiz davranışlar, karar verme güçlüğü

e)hepsi***62) hangisi Alzheimer hastalığında ilerleyici evrede görülür?

a) Hastada ilerlemiş bellek kaybı, sorulara yanıt verme güçlüğü, hesap yapma ve para kullanımında güçlük, önemli evrakları kaybetme,

b) basit şeyleri anlamada, kullanacağı kelimeleri bulmada güçlük,

c) birçok temel aktiviteyi yerine getirememe okuma ve yazma yeteneğinde bozulma

d)şüphecilik, saldırganlık ve kavgacılık gibi olumsuz kişilik değişiklikleri, halüsünasyonlarla birlikte paronoid bulgular

e)hepsi***63) hangisi Alzheimer hastalığında terminal evrede görülmez?

a)yakın aile üyelerini tanıyamaz, yazılı ve sözlü iletişim kuramaz

b) İştah azalması ve yemek yemeyi reddetme nedeniyle hızlı ve belirgin bir kilo kaybı veya sürekli yemek yemek isteyebilir

c) Yakalama ve emme refleksi gibi primitif refleksler ortaya çıkabilir

d) Yürüme güçlüğü, ayakta duramama, idrar ve gaita inkontinansı, bölgesel felçler,dehidratasyon, beslenme bozukluğu, pnömoni veya üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle ölüm

e)hiçbiri****64) hangisi Alzheimer hastalığında hemşire Bakımının amaçlarından değildir?

a)hastanın zihinsel fonksiyonlarının en üst düzeyde sürdürülmesi,

b)fiziksel güvenliğin sağlanması, ajitasyon ve anksiyetenin azaltılması, iletişimin düzenlenmesi,

c) kendine bakım aktivitelerini bağımsızca yerine getirmesinin sağlanması, sosyalizasyon gereksinimlerinin karşılanması ve seksüel sorunların çözümü,

d) yeterli beslenme ve uyku düzeninin sağlanması, aile veya bakımını üstlenen bireylerin eğitiminin sağlanmasıdır

e)hastanın eski sağlığına kavuşturulması.***65) hangisi Alzheimer hastalığında yapılması gerekenlerden değildir?

a)Gece inkontinansını önlemek için akşam sıvı alımının kısıtlanması.

b) Tuvalet gereksinimini karşılamayı güçleştirecek fermuar, düğme, dar giysiler kullanımından kaçınılmalı

c)İnkontinansı olan hastanın hijyenine dikkat edilmesi

d) mutlaka kateterizasyon takılmalıdır****

e) Sessiz sakin yemek ortamı sağlanmalı ve iştah açıcı sunum yapılmalı.yaklaşık bir saat önce

Sibel Çilek Aldemir

* 35) Beyin üç bölümden meydana gelir.a) serebrum ( ana beyin )

b) beyin sapı

c) serebellum ( beyincik )

d) hepsi***

e) hiçbiri36) Serebrum ( ana beyin ) kaç gram ağırlığındadır?a) 1200

b) 1800

c) 1400***

d) 150037)Beyin hemisferlerinin her ikiside dört lobdan oluşur.a) frontal

b) pariyetal

c) temporal

d) oksipital

e) hepsi***

f) hiçbiri38) İşitme ve görme merkezi nerededir?a) orta beyin***

b) beyin sapı

c) pons

d) serebellum

e) hiçbiri39) Kalp,solunum ve kan basıncını hangisi kontrol eder?a) bulbus

b) pons***

c) orta beyin

d) beyin sapı40) Aşağıdaki merkezlerin görevleri şunlardır.a) beynin sağ hemisferi vücudun sol tarafını,sol hemisfer vücudun sağ tarafını kontrol eder.

b) IX-X-XI-XII son dört kranial sinirin bağlantı yeri medulladır.

c) medulla kardiyak,solunum,vazomotor merkez,kusma ve hıçkırık merkezlerinide içerir.

d) hepsi***

e) hiçbiri

41) EEG çekilecek hastaya işlemden ne kadar süre önce antidepresan,antikonvülzan kullanmaması gerektiği söylenir?a) 8-12 st

b) 48-72 st

c) 24-48 st***

d) 12-48 st42) Girişimsel tanı yöntemlerinden değildir?a) lomber ponksiyon ( LP )

b) elektromiyografi ( EMG)

c) elektrokardiyografi ( EKG)***

d) serebral anjiografi

43)merkezi sinir sistemindeki inflamasyon ve nöronların etrafını saran miyelin kılıfın kaybı, hatta zaman içinde miyelinin altındaki aksonun hasarı ile karakterize nöroimmün bir hastalıktır. bu hastalık nedir

a-menenjit

b-gulian bare sendromu

c-myastenia graves

d-ms**

44)beyin ve omurliiği saran meninkslerin inflamasyonudur?

a-ms

b-graves hastalığı

c-parkinson

d-alhzeymır

e-menenjit**45)MS HASTALIĞINDA NELERDEN KAÇINILIR?

A-sıcaktan

b-aşırı egzersizden

c-stres

d-yorgunluk

e-hepsi**

46)PARKİNSON HAST.BEYİNDE HANGİ MADEDE EKSİKTİR?

a-endorfin

b-acth

d-tsh

c-prolaktin

e-dopamin***

47)ms hastaları en çok hangi pozisyonda yatırılır?

a-supine

b-ortopne

c-prone**

d-hiçbiri

48)myastenik krizde kesinlikle kullanılmayan ilaç nedir?

a-atropin

b-diüritik

c-kortizon

d-morfin **

49)epilepsisi olanlar kaç yıl nöbet geçirmediyse ehliyet alabilir?

a-1-2yıl

b-5 yıl

c-4yıl

d-1-3yıl**

e-hiçbiri50)pnömokoksik menenjitin komplikasyonları nelerdir?

a-demans sarılk

b-epilepsi

c-hemipleji

d-sarılık

e-hepsi**

51)hangi menenjitte izalasyon şarttır?

a-ms

b-myasteniz graves

c-pnömokoksik menenjit

d-menengokoksik menenjit**

e-hepsi52)bradikinezi nedir?

a-hareketsizlik

b-hareketlerde yavaşlama**

c-kas sertliği

d-hiçbiri

53)Aşağıdakilerden hangisi beyin ödemine neden olan faktörlerden değilidir?

a)karaciğer yetmezliği

b)menenjit

c)beyin enfarktüsü

d)ensefalit

***e)hipertansiyon

54) Kafa süturlarının erken kapanması ve beyin gelişmesine uymaması sonucu kafa içi basıncın artmasına nedenir?

a)dizatri

b)asinerji

c)nistagmus

d)dismetri

***e) Kraniyostenozis55)Aşağıdakilerden hangisi KİBAS erken belirtilerinden değildir?

***a)tentaryum

b)bulanık görme

c)fışkırır tarzda kusma

d)pupillalarda dilatasyon

e)bilinç bozukluğu56)aşağıdakilerden hangisi foramen magnumda görülen herniasyon şekillerinden değildir?

a)falk herniasyonu

***b)femoral herniasyon

c)tentoryal herniasyon

d)foramen magnum herniasyonu

57)Aşağıdakilerden hangisi KİBAS a yönelik tedavi girişimlerinden yanlış olanıdır?

a)Sıvı alımı kısıtlanır,

b)BOS drenajı arttırılır, beden ısısı kontrol altına alınır

c) sistemik kan basıncı ve oksijenlenme normal düzeyde sürdürülür

d) Hücrelerin metabolik gereksinimi azaltılır

***e) Hipoventilasyon kontrol altına alınır

58)Aşağıdakilerden hangisi KİBAS ta hemşirelik bakımında yanlış verilmiştir?a)Hastanın pozisyonu değiştirirken kafa içi basıncında artışa neden olabilecek şiddetli döndürme, boyunu fleksiyona getirme gibi hareketlerden kaçınılırb)aspirasyon sırasında ve sonrasında hastaya oksijen vermek, aspirasyon işlemini on saniyeden uzun süre uygulamamak gibi ilkelere dikkat edilmelidirc)Lavman, ıkınma, öksürme, hapşırma, nazotrekeal aspirasyon gibi zorlayıcı işlemlerden kaçınmak gerekird)Baş ağrısı için sakıncası yoksa asetilsalisilik asit, kafein ,sedatifler verilebilire)drenaj torbalarının ve kateterlerin değiştirilmesi sırasında steriliteye dikkat edilmeli

59)algılama, dikkat, zeka, yargılama, gerçeği değerlendirme, bellek, oryantasyon gibi edinilmiş bilişsel işlevlerde ve becerilerde ilerleyici azalma ve bunlara paralel olarak sosyal ve mesleki yaşantının bozulması ile gelişen bir süreçtir.tanımı aşağıdakilerden hangi hastalığa aittir

a)epilepsi

b)majör depresyon

c)demans***

d)şizofreni60) Demansların yüzde kaçını Alzheimer oluşturur

a) %50-70***

b)%60-80

c) %80-90

d) %30-4061) hangisi Alzheimer hastalığının başlangıç evresinde görülür?

a)dalgınlık ve unutkanlık başlar telefon numaralarını, önemsiz olayları ve çok yakını olmayan kimselerin isimlerini unutur.

b) Sponton aktivitelerde yetersizlik ve kararsızlık,yer ve zaman oryantasyonunda bozulma,

c) konsantrasyon yeteneğinde azalma, Çevreye, olaylara ve insanlara karşı umursamazlık

d)algılama bozukluğu, duygusal değişiklikler, dikkatsiz davranışlar, karar verme güçlüğü

e)hepsi***62) hangisi Alzheimer hastalığında ilerleyici evrede görülür?

a) Hastada ilerlemiş bellek kaybı, sorulara yanıt verme güçlüğü, hesap yapma ve para kullanımında güçlük, önemli evrakları kaybetme,

b) basit şeyleri anlamada, kullanacağı kelimeleri bulmada güçlük,

c) birçok temel aktiviteyi yerine getirememe okuma ve yazma yeteneğinde bozulma

d)şüphecilik, saldırganlık ve kavgacılık gibi olumsuz kişilik değişiklikleri, halüsünasyonlarla birlikte paronoid bulgular

e)hepsi***63) hangisi Alzheimer hastalığında terminal evrede görülmez?

a)yakın aile üyelerini tanıyamaz, yazılı ve sözlü iletişim kuramaz

b) İştah azalması ve yemek yemeyi reddetme nedeniyle hızlı ve belirgin bir kilo kaybı veya sürekli yemek yemek isteyebilir

c) Yakalama ve emme refleksi gibi primitif refleksler ortaya çıkabilir

d) Yürüme güçlüğü, ayakta duramama, idrar ve gaita inkontinansı, bölgesel felçler,dehidratasyon, beslenme bozukluğu, pnömoni veya üriner sistem enfeksiyonu nedeniyle ölüm

e)hiçbiri****64) hangisi Alzheimer hastalığında hemşire Bakımının amaçlarından değildir?

a)hastanın zihinsel fonksiyonlarının en üst düzeyde sürdürülmesi,

b)fiziksel güvenliğin sağlanması, ajitasyon ve anksiyetenin azaltılması, iletişimin düzenlenmesi,

c) kendine bakım aktivitelerini bağımsızca yerine getirmesinin sağlanması, sosyalizasyon gereksinimlerinin karşılanması ve seksüel sorunların çözümü,

d) yeterli beslenme ve uyku düzeninin sağlanması, aile veya bakımını üstlenen bireylerin eğitiminin sağlanmasıdır

e)hastanın eski sağlığına kavuşturulması.***65) hangisi Alzheimer hastalığında yapılması gerekenlerden değildir?

a)Gece inkontinansını önlemek için akşam sıvı alımının kısıtlanması.

b) Tuvalet gereksinimini karşılamayı güçleştirecek fermuar, düğme, dar giysiler kullanımından kaçınılmalı

c)İnkontinansı olan hastanın hijyenine dikkat edilmesi

d) mutlaka kateterizasyon takılmalıdır****

e) Sessiz sakin yemek ortamı sağlanmalı ve iştah açıcı sunum yapılmalı.66)aşağıdakilerden hangisi epilepsinin etyolojisinde yer alan serebral faktörlerden değildir?

a) travma, anoksi, perinatal sarılık, enfeksiyon,

b) ilaç kullanımı, radyoaktif ışınlara maruziyet,

c) epidural, intradural ve intraserebral kanamalar,

d) ensefalit, beyin apsesi, menenjit gibi enfeksiyon hastalıkları,

e)beyin ve ilişkili yapıların travması ve metastatik beyin tümörleri

f)ilaç zehirlenmeleri,vitamin yetersizliği ***

67) aşağıdakilerden hangisi epilepsinin etyolojisinde yer alan biyokimyasal faktörlerden değildir?

a) alkol ve ilaç zehirlenmeleri,

b)vitamin yetersizliği,

c)diyabetes mellitus ve karbonhidrat metabolizması ile ilgili hastalıklar,

d) gebelik ve menstruasyon dönemindeki hormonal değişiklikler

e)kafa travmaları ve doğum travmaları***68)nedeni bilinmeyen epilepsilere ne denir

a)idiopatik epilepsi

b)sekonder epilepsi***

c)serebral epilepsi

d)hiçbiri

e)hepsi69) aşağıdakilerden hangisi kompleks nöbetlerin bulguları arasındadır?

a)Korku, iritabilite, öfke, mutluluk gibi affektif bulgular

b) el çırpma, dudak şaplatma gibi psikomotor bulgular

c) yüzde kızarma, solukluk, epigastrik hassasiyet

d) terleme ve salivasyon

e)hepsi***70)hangisi Jeneralize Nöbetler içerisinde yer almaz?

a) Absans nöbetleri (Petit mal)

b)Myoklonik nöbetler

c)tonik nöbetler

d)klonik nöbetler

e)kompleks nöbetler***71)En sık karşılaşılan jeneralize nöbet hangisidir?

a)ablans nöbetler

b)myoklonik nöbetler

c)kompleks nöbetler

d)tonik-klonik nöbetler***72) Klonik kasılmaların ardından hastanın derin bir uykuya dalmasına ne denir?

a)aura

b)epileptik çığlık

c)bayılma

d)postiktal safha***73)glandmal nöbetlerde ön belirtiler diye adlandırılan safha hangisidir?

a)aura ***

b)epileptik çığlık

d)senkop

c)postiktal safha74) hangisi Epilepsi nöbetlerinin uzaması veya aralıksız olarak yinelemesiyle seyreden klinik bir durumdur Tanımına uyar?

a)petitmal epilepsi

b)myoklonik nöbetler

c)statikus epileptikus***

d)hepsi75)Epilepsinin tedavisinde hangi ilaç tercih edilir?

a)Dilantin

b) Fenobarbital

c) Karbamazepin

d) Valprorik asit

e) Primidone

f)hepsi***76)epilepsi hastalarında tedavide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

a) Epilepside ilaç tedavisi ile %75 oranında kontrol altına alınabilir

b) Geri kalan %25’lik grupta nöbetler devam eder

c)Hastaların %5’inde cerrahi tedaviye başvurulur

d) tıbbi tedaviye cevap veren hastalara cerrahi tedavi uygulanır.***

77)epilepsi nöbeti geçiren hastaya uygulanan ve önerilen işlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?

a) Nöbet esnasında hastanın ekstremiteleri açılmaya çalışılmamalıdır.

b)Konstipasyon, aşırı yorgunluk, ateş, menstrasyon, stres ve ayrıca televizyon gibi ses ve ışık yayan araçların nöbetleri tetiklediği konusunda hasta bilgilendirilmeli,

c)Elektroşok nöbet olasılığını artırır, bu nedenle sakıncalıdır..

d)Su ile doldurulmuş küvetle banyo yapmaktan çok, duş ile banyo tercih edilmelidir.

e)hastaya normal aktivitelerin epileptik atakları artırdığı mutlaka söylenmelidir***78) epilepsi nöbeti geçiren hastaya uygulanan ve önerilen işlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?

a)Hasta kendisinin veya başkalarının yaralanmasına ve zarar görmesine neden olabilecek işlerde çalışmamalıdır.

b)Epileptik hastaların sürücü belgesi alabilmesi her devletin yasalarına göre değişebilmekle birlikte en az 1–3 yıl hiç nöbet geçirmemiş olması şartı aranmaktadır.

c)Epilepsili hastaların kesinlikle evlenmemesi gerekir***

d)Epilepsili hastalar normal sosyal yaşantılarını sürdürebileceği bildirilmelidir,

e)Epileptik hastalar yanlarında epilepsileri olduğunu belirten kart ya da künye taşımasının önemi vurgulanmalıdır

79) Multiple skleroz (MS) nedir?

a) merkezi sinir sistemindeki inflamasyon ve nöronların etrafını saran miyelin kılıfın kaybı, hatta zaman içinde miyelinin altındaki aksonun hasarı ile karakterize nöroimmün bir hastalıktır.***

b) ani, kısa süreli, şok benzeri kas kontraksiyonlarıdır

c) beyinde ani ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak duyu, hareket, algılama, bilinç ya da davranış değişikliklerine neden olan kronik, tekrarlayıcı nöbetlerdir

d) algılama, dikkat, zeka, yargılama, gerçeği değerlendirme, bellek, oryantasyon gibi edinilmiş bilişsel işlevlerde ve becerilerde ilerleyici azalma ve bunlara paralel olarak sosyal ve mesleki yaşantının bozulması ile gelişen bir süreçtir.80)aşağıdakilerden hangisi MS’de sık karşılaşılan komplikasyonlardan değildir?

a)kas ve eklem sorunları

b)aspirasyon pnömonisi

c)üriner enfeksiyon

d)bası yaraları

e)körlük ***81) ms li hastaya uygulanan hemşirelik bakımında hangi şık yanlış verilmiştir?

a)Sıcak duş alması önerilmelidir***

b)Stres, yorgunluk, enfeksiyon, hamilelik ve aşırı egzersizden kaçınılmalıdır,

c)Emboli riskini önlemek amacıyla hareketsiz kaldığı durumlarda antiembolik çorap giydirmek ve hekim istemine göre antikoagülan tedavi başlamak

d)Fleksiyon spazm riskini artıracağından prone pozisyonunda uyumasını sağlamak,

e)Görme bozukluğunu değerlendirmek (diplobi, bulanık görme, nistagmus ve görme kabı

82)menenjitin etyolojisinde hangisi yer alır?

a) Piyojenik enfeksiyonlar

b) tüberküloz

c)sifiliz

d) fungus, riketsiya, protozoa, metazoa

e)hepsi***83)hangisi menenjitin klinik belirtilerindendir?

a)şiddetli baş ağrısı ve yüksek ateş

b) Ense sertliği, fotofobi, deri ve mükoz membranlarda peteşi,

c)oryantasyon ve bellek bozuklukları, KİBAS’a bağlı olarak gelişen nöbetler,

d)Brudzinski ve Kernig bulgularında pozitiflik

e)hepiciği****84)hangisi menenjit tedavisinde tercih edilen ilaçlardan değildir?

a)penisilin

b)ampisilin

c)sefalosporin

d)amikasin***85) Myastenia Gravis’de en tipik bulgu hangisidir?

a) ileri derecede yorgunluk***

b)diplopia (tek taraflı ya da çift taraflı çift görme) ve pitozis (göz kapağının düşmesi)

c) yüz, konuşma ve çiğneme kaslarında güçsüzlük ve hastada periyodik olarak konuşamama (disartria) ve yutma güçlüğü (disfajia)

d)ifade bozukluğu, alın kırışıklığı, zayıf, burundan gelen boğuk bir ses86)aşağıdakilerden hangisi Myastenia Gravis in etyolojisinde yer almaz?

a) sinir kas kavşağında asetilkolin reseptörlerinin bir antikor tarafından tahrip edilmesi nedeniyle asetilkolinin hızlı parçalanması ve inaktivasyonu

b) timoma ve timüs bezinde büyüme,

c)kaslarda lenfosit birikmesi

d)nükleer antijenlere karşı antikorların artması, antitroid antijeni saptanan patolojik bulgular

e)ileri yaş ve genetik faktörler*****87)hangisi Myastenik kriz belirtilerinden değildir?

a)taşikardi,

b)takipne,

c)solunum sıkıntısı,

d)yorgunluk, konuşma bozukluğu ve kaybı

e)hipotansiyon***88) myastenia gravis tedavisinde kullanılan antikolinesterazların fazla alınması sonucu gelişen tablo hangisidir?

a)kolinerjik kriz***

b)myastenik kriz

c)anaflaktik kriz

d)hiçbiri7 dakika önce

Sibel Çilek Aldemir

*

70)hangisi Jeneralize Nöbetler içerisinde yer almaz?

a) Absans nöbetleri (Petit mal)

b)Myoklonik nöbetler

c)tonik nöbetler

d)klonik nöbetler
e)kompleks nöbetler***71)En sık karşılaşılan jeneralize nöbet hangisidir?

a)ablans nöbetler

b)myoklonik nöbetler

c)kompleks nöbetler

d)tonik-klonik nöbetler***72) Klonik kasılmaların ardından hastanın derin bir uykuya dalmasına ne denir?

a)aura

b)epileptik çığlık

c)bayılma

d)postiktal safha***73)glandmal nöbetlerde ön belirtiler diye adlandırılan safha hangisidir?

a)aura ***

b)epileptik çığlık

d)senkop

c)postiktal safha74) hangisi Epilepsi nöbetlerinin uzaması veya aralıksız olarak yinelemesiyle seyreden klinik bir durumdur Tanımına uyar?

a)petitmal epilepsi

b)myoklonik nöbetler

c)statikus epileptikus***

d)hepsi75)Epilepsinin tedavisinde hangi ilaç tercih edilir?

a)Dilantin

b) Fenobarbital

c) Karbamazepin

d) Valprorik asit

e) Primidone

f)hepsi***76)epilepsi hastalarında tedavide aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

a) Epilepside ilaç tedavisi ile %75 oranında kontrol altına alınabilir

b) Geri kalan %25’lik grupta nöbetler devam eder

c)Hastaların %5’inde cerrahi tedaviye başvurulur

d) tıbbi tedaviye cevap veren hastalara cerrahi tedavi uygulanır.***77)epilepsi nöbeti geçiren hastaya uygulanan ve önerilen işlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?

a) Nöbet esnasında hastanın ekstremiteleri açılmaya çalışılmamalıdır.

b)Konstipasyon, aşırı yorgunluk, ateş, menstrasyon, stres ve ayrıca televizyon gibi ses ve ışık yayan araçların nöbetleri tetiklediği konusunda hasta bilgilendirilmeli,

c)Elektroşok nöbet olasılığını artırır, bu nedenle sakıncalıdır..

d)Su ile doldurulmuş küvetle banyo yapmaktan çok, duş ile banyo tercih edilmelidir.

e)hastaya normal aktivitelerin epileptik atakları artırdığı mutlaka söylenmelidir***78) epilepsi nöbeti geçiren hastaya uygulanan ve önerilen işlemlerden hangisi yanlış verilmiştir?

a)Hasta kendisinin veya başkalarının yaralanmasına ve zarar görmesine neden olabilecek işlerde çalışmamalıdır.

b)Epileptik hastaların sürücü belgesi alabilmesi her devletin yasalarına göre değişebilmekle birlikte en az 1–3 yıl hiç nöbet geçirmemiş olması şartı aranmaktadır.

c)Epilepsili hastaların kesinlikle evlenmemesi gerekir***

d)Epilepsili hastalar normal sosyal yaşantılarını sürdürebileceği bildirilmelidir,

e)Epileptik hastalar yanlarında epilepsileri olduğunu belirten kart ya da künye taşımasının önemi vurgulanmalıdır79) Multiple skleroz (MS) nedir?

a) merkezi sinir sistemindeki inflamasyon ve nöronların etrafını saran miyelin kılıfın kaybı, hatta zaman içinde miyelinin altındaki aksonun hasarı ile karakterize nöroimmün bir hastalıktır.***

b) ani, kısa süreli, şok benzeri kas kontraksiyonlarıdır

c) beyinde ani ve anormal elektrik deşarjına bağlı olarak duyu, hareket, algılama, bilinç ya da davranış değişikliklerine neden olan kronik, tekrarlayıcı nöbetlerdir

d) algılama, dikkat, zeka, yargılama, gerçeği değerlendirme, bellek, oryantasyon gibi edinilmiş bilişsel işlevlerde ve becerilerde ilerleyici azalma ve bunlara paralel olarak sosyal ve mesleki yaşantının bozulması ile gelişen bir süreçtir.80)aşağıdakilerden hangisi MS’de sık karşılaşılan komplikasyonlardan değildir?

a)kas ve eklem sorunları

b)aspirasyon pnömonisi

c)üriner enfeksiyon

d)bası yaraları

e)körlük ***81) ms li hastaya uygulanan hemşirelik bakımında hangi şık yanlış verilmiştir?

a)Sıcak duş alması önerilmelidir***

b)Stres, yorgunluk, enfeksiyon, hamilelik ve aşırı egzersizden kaçınılmalıdır,

c)Emboli riskini önlemek amacıyla hareketsiz kaldığı durumlarda antiembolik çorap giydirmek ve hekim istemine göre antikoagülan tedavi başlamakd)Fleksiyon spazm riskini artıracağından prone pozisyonunda uyumasını sağlamak,

e)Görme bozukluğunu değerlendirmek (diplobi, bulanık görme, nistagmus ve görme kabı82)menenjitin etyolojisinde hangisi yer alır?

a) Piyojenik enfeksiyonlar

b) tüberküloz

c)sifiliz

d) fungus, riketsiya, protozoa, metazoa

e)hepsi***83)hangisi menenjitin klinik belirtilerindendir?

a)şiddetli baş ağrısı ve yüksek ateş

b) Ense sertliği, fotofobi, deri ve mükoz membranlarda peteşi,

c)oryantasyon ve bellek bozuklukları, KİBAS’a bağlı olarak gelişen nöbetler,

d)Brudzinski ve Kernig bulgularında pozitiflik

e)hepiciği****84)hangisi menenjit tedavisinde tercih edilen ilaçlardan değildir?

a)penisilin

b)ampisilin

c)sefalosporin

d)amikasin***85) Myastenia Gravis’de en tipik bulgu hangisidir?

a) ileri derecede yorgunluk***

b)diplopia (tek taraflı ya da çift taraflı çift görme) ve pitozis (göz kapağının düşmesi)

c) yüz, konuşma ve çiğneme kaslarında güçsüzlük ve hastada periyodik olarak konuşamama (disartria) ve yutma güçlüğü (disfajia)

d)ifade bozukluğu, alın kırışıklığı, zayıf, burundan gelen boğuk bir ses86)aşağıdakilerden hangisi Myastenia Gravis in etyolojisinde yer almaz?

a) sinir kas kavşağında asetilkolin reseptörlerinin bir antikor tarafından tahrip edilmesi nedeniyle asetilkolinin hızlı parçalanması ve inaktivasyonu

b) timoma ve timüs bezinde büyüme,

c)kaslarda lenfosit birikmesi

d)nükleer antijenlere karşı antikorların artması, antitroid antijeni saptanan patolojik bulgular

e)ileri yaş ve genetik faktörler*****87)hangisi Myastenik kriz belirtilerinden değildir?

a)taşikardi,

b)takipne,

c)solunum sıkıntısı,

d)yorgunluk, konuşma bozukluğu ve kaybı

e)hipotansiyon***88) myastenia gravis tedavisinde kullanılan antikolinesterazların fazla alınması sonucu gelişen tablo hangisidir?

a)kolinerjik kriz***

b)myastenik kriz

c)anaflaktik kriz

d)hiçbiri

89)kolinerjik krizde hangi ilaç kullanılır?

a)dekort

b)adrenalin

c)atropin***

d)prednol90)hangisi Myastenia gravis tedavisinin temel amaçları arasındadır ?

a)Timektomi ile antikor yapımını azaltmak,

b)Plazmaferezis ile dolaşımdaki antikorları temizlemek,

c) Antikolinesteraz kullanarak nöromüskeler bağlantıda salgılanan asetil kolinin etkinliğini artırmaktır.

d)hepsi***91) hangisi Myastenia gravis te hemşirelik bakımında yer almaz?

Kolay çiğnenebilen ve yutulabilen dengeli bir diyet hazırlanmalıdır. Yarı katı gıdaların yenmesi katı ya da sıvılara göre daha kolay olabilir.

b)Yemeklerini küçük lokmalar halinde alması ve her lokma sonrası üç kez yutkunmasını beklemek.

c)Yemeklerden hemen sonra hastanın yatıp dinlenmesini sağlamak****

d) Hastaların yemekleri ilaçların kanda en yüksek düzeyde olduğu zaman verilmelidir

not;yemekten sonra 30-60 dk oturur veya yarı oturur pozisyonda oturması gerekir92) Myastenili hastalarda hangi ilaçlar sakıncalıdır?

a)neomisin, prokainamid, kinidin ve khlorpromazin gibi antibiyotikler

b) kardiyak ilaçlar

c) antikonvülsif ilaçlar ve kas gevşeticiler

d)morfin

e)hepsi***93)Periferal sinirlerin ve bazı kranial sinirlerin miyelin kılıfında dejenerasyona neden olan otoimmün kökenli hastalık hangisidir?

a)menenjit

b)multiple skleroz

***c)landry felci

d)myastenia gravis

94)aşağıdakilerden hangisi guillain-barre hastalığında hemşirelik bakımı yanlıştır?

a)hastaya iki saatde bir pozisyon vermek ROM egsersizlerini uygulamak

b)hastaya akciğer enfeksiyonlarını için solunum egsersizleri yaptırılmalıdır

c)bacaklara antiembolik çorap giydirilmelidir

***d)derin ven trombozunu önlemek için yüksek dozda antikoagülan tedavi uygulanmalıdır

e)inkontinansı izlemek ve hastanın kuru ve temiz kalması sağlanmalıdır

95) Sinir sisteminin temel yapı ve görev birimi?

a.nöron***

b.medulla obluganta

c.beyin

d.serebrum

96).nöronun bölümlerinden değildir?

a.hücre gövdesi

b.akson

c.dendirit

d.pons***97) bir nöronun küçük dallarının, diğer bir nöronun çıkıntıları ya da hücresiyle birleştiği yerdir?

a.hücre gövdesi

b.akson

c.dendirit

d.sinaps***

98).beyinin bölümleri hangisidir?

a. serebrum (ana beyin),

b. beyin sapı

c. serebellum (beyincik)

d.hepsi***99) Orta beyin, pons ve bulbus (medulla oblangata) olmak üzere üç bölümden oluşan hangisi?

a. serebrum (ana beyin),

b. beyin sapı ***

c. serebellum (beyincik)

d.hiçbiri100).”” İşitme ve görme merkezidir. Aynı zamanda duyusal ve motor ileti yoludur. III. veIV. Kraniyal sinirler buradan kaynaklanır””.hangisidir?

a.pons

b.orta beyin***

c. bulbus (medulla oblangata)

d.hepsi101. Kalp solunum ve kan basıncını kontrol eder hangisi?

a.pons***

b.orta beyin

c. bulbus (medulla oblangata)

d.hepsi

102). solunum, vazomotor merkez, kusma ve hıçkırık merkezlerini de içeren hangisi?

a.pons

b.orta beyin

c. bulbus (medulla oblangata)***

d.hepsi

103).” iskelet kaslarının düzenli, koordineli ve yumuşak hareketlerini, ayakta dururken, otururken dengemizi ve kas tonüsü sağlar”hangisi?

a. serebrum (ana beyin),

b. beyin sapı

c. serebellum (beyincik)***

d.hepsi

104. serebellum lezyonlarında hangileri görülür?

a.dizatri,

b. dismetri,

c.asinerji,

d. disdiadokinezi ve nistagmus

e.hepsi***

105). motor hareket kabiliyetinin bozulmasına?

a.dizatri,

b. dismetri,

c.asinerji,***

d. disdiadokinezi ve nistagmus106). Beynin bir tarafındaki lezyon beyni diğer karşı tarafa doğru iter hangisi?

a. Falks herniasyonu***

b. Tentoryal herniasyon

c. Foramen magnum herniasyonu:

d.hepsi

107). KİBAS belirtilerine ek olarak gözün dışa kayması ekstremitelerde rijidite görülür.?

a. Falks herniasyonu

b. Tentoryal herniasyon***

c. Foramen magnum herniasyonu:

d.hepsi

1089. . Beyin sapında yer alan hayati merkezlerin kemik yapı arasında sıkışması nedeniyle hayati önemi olan” hangisi?

a. Falks herniasyonu

b. Tentoryal herniasyon

c. Foramen magnum herniasyonu****

d.hepsi

109). Genellikle kafa travmalarından sonra kanın duramater ile kemik arasında toplanmasıdır. Göz dibinde staz, kanama görülür hangisidir?

a. İntraserebral Kanama

b. Subaraknoid Kanama

c. Epidural Kanamalar***

d. Subdural Hematom110). Kanama beyin içinde olur, en yaygın nedeni hipertansiyon ve arteriyosklerozdur. Akut mortalite oranı yüksektir.Hastada yüz kırmızıdır, hırıltılı solunum vardır, hasta koma halindedir, baş ve gözler kanama olan tarafa doğru çevrilmiştir.?

a. İntraserebral Kanama***

b. Subaraknoid Kanama

c. Epidural Kanamalar

d. Subdural Hematom

111). Rastlanan en sık nedeni anevrizma kanamalarıdır. Genellikle genç ve orta yaşlarda görülür.?

a. İntraserebral Kanama

b. Subaraknoid Kanama***

c. Epidural Kanamalar

d. Subdural Hematom

112). dopamin eksikliğinin neden olduğu dejeneratif nörolojik bir hastalıktır ve titreme, bradikinezi, kas rijiditesi ile karekterize hastalık hangisidir?

a.epilepsi

b.parkinson***

c. Alzheimer

d. Multiple Skleroz

1139.” Hastalığın ilk belirtisidir ve hastaların %70’inde tek taraflıdır. Hastanın başparmak ve işaret parmağının para sayma ya da hap yapma hareketine benzer statik hareket görülür“.parkinsonun hangi belirtisidir?

a. Tremor (Titreme)***

b. Rijidite (Kas sertliği)

c.bradikinize

d.akinezi114). Ekstremitelerde pasif hareketlere karşı oluşan dirençtir. Oturduğunda ayaklarında ve bacaklarında ödem gelişir. Kaslarda hassasiyet ve acı, yorgunluk ve sızlama duyusu ve baş, omuz ve bacaklarda ağrıya neden olur?

a. Tremor (Titreme)

b. Rijidite (Kas sertliği)***

c.bradikinize

d.akinezi

115). Parkinson hastalığında hastanın hareketlerini kısıtlayıp onu bağımlı hale getiren hareketlerdeki yavaşlamadır. Otomatik hareketlerin yavaşlaması ile karakterize olan parkinsonun en temel belirtisi ?

a. Tremor (Titreme)

b. Rijidite (Kas sertliği)

c.bradikinize***

d.akinezi

22. Harekete başlamadan önce hasta bir an donukluk yaşar, harekete başlamakta tereddüt ediyormuş gibi bir görünümü vardır parkinsonun hangi belirtisi?

a. Tremor (Titreme)

b. Rijidite (Kas sertliği)

c.bradikinize

d.akinezi***23.” maske yüz olarak adlandırılan donuk yüz ifadesi, göz kırpma, yürürken kollarını sallama, konuşurken el hareketlerini kullanma, otururken pozisyonunu düzeltme” gibi hareketler ?

a. hipokinezi***

b. Rijidite (Kas sertliği)

c.bradikinize

d.akinezi

24.”” Demans, algılama, dikkat, zeka, yargılama, gerçeği değerlendirme, bellek, oryantasyon gibi edinilmiş bilişsel işlevlerde ve becerilerde ilerleyici azalma ve bunlara paralel olarak sosyal ve mesleki yaşantının bozulması ile gelişen bir süreç”hangi hastalık?

a.epilepsi

b.parkinson

c. Alzheimer***

d. Multiple Skleroz

25.” merkezi sinir sistemindeki inflamasyon ve nöronların etrafını saran miyelin kılıfın kaybı, hatta zaman içinde miyelinin altındaki aksonun hasarı ile karakterize nöroimmün bir hastalıktır”?

a.epilepsi

b.parkinson

c. Alzheimer

d. Multiple Skleroz***

 
 

Answer | Back to the post overview